Søvn

v. Ali Amidi:
Det gennemgående tema i min forskning omhandler forholdet mellem sygdom, hjernen og kognition blandt kliniske populationer. Særligt har jeg været interesseret i at undersøge neurokognitive forandringer efter kræft og kræftbehandling, samt at udforske mulige underliggende neurofysiologiske årsagssammenhænge (strukturel MRI) og rehabiliteringstiltag. I de seneste år har jeg desuden forsket i søvn- og døgnrytmeforstyrrelser efter kræft og kræftbehandling, samt mulige interventioner til behandlingen af disse. 

 

Insomni og musik  

v. Kira Vibe Jespersen

Min forskning fokuserer primært på musik og søvn. Jeg interesserer mig for søvn og søvnløshed (insomni) både blandt den generelle befolkning samt blandt specifikke grupper som flygtninge med PTSD og ældre med demens. Jeg har forsket i effekten af musik til forbedring af søvnproblemer gennem kliniske studier og også studeret ændringer i hjernens organisering ved længerevarende søvnløshed. I et bredere perspektiv er jeg optaget af, hvordan musik påvirker vores krop, hjerne og følelser, og hvordan vi kan bruge denne viden i et sundhedsperspektiv.