Litteratur om sorg af efterladte

Dage med Job

"Mit navn er Chanett Dichmann Karlsen. Jeg er født i 1975 i Randers og er uddannet cand. mag i engelsk og religionsvidenskab.

Min bog Dage med Job er en genremæssig hybrid, et sindbillede af sorg med udgangspunkt i mine egne tab; min fars død, da jeg var fire år, min mors død, da jeg var 17 og min lillebrors selvmord (affødt heraf), mens jeg var i behandling for brystkræft. Ligeledes spejler teksterne sorgen hos mine døtre og min brors sønner, og bogen er i høj grad skrevet til dem, men kan forhåbentlig være et spejl for mange andre.

Titlen er valgt for at indkapsle følelser af skyld og skam, der ofte er oversete elementer i sorgen. Det er følelsen af at være ”forbandet” og skyldig i at bringe sorg og traumer videre til andre, sådan som min brors og min tidlige forældreløshed paradoksalt nedarvedes til hans børn som faderløse. Det er min oplevelse af at sidde tilbage i ”grøften” og være uden livsvidner fra en stor del af mit liv.

Bogens tekster er blevet til gennem næsten fem år. Det er mit inderlige håb, at de kan starte samtaler om tabuer såsom død, selvmord, sygdom og sorg, sådan som disse emner repræsenteres gennem kollektive og arketypiske billeder. Sorg er på samme tid en universel og en dybt individuel og privat tilstand. Jeg har forsøgt at give stemme både til de børn, vi var og de voksne, vi blev, men i den subjektive beretning ligger også sorg som noget universelt og et eksistentielt grundvilkår.

Netop samtalens og relationers afgørende betydning er gennemgående understrømme i teksterne. De er private og grådkvalte, men formålet med at dele dem er ønsket om at låne ord til sorg generelt for at skabe samtale og forståelse.

Bogens målgruppe er fagligt interesserede (såsom præster, pædagoger, lærere, psykologer, sundhedspersonale etc.) såvel som mennesker i sorg og deres pårørende. Den kan også være relevant for sorggrupper, sogneaftner, støtteforeninger for psykisk sårbare og forhåbentlig andre. Vel er sorg et grundvilkår og et kulturelt fænomen, men den er også potentielt ensom. Der er brug for samtale og for blot at mærke, at nogen kan være i rum med smerten."

Ved interesse i at købe bogen kan Chanett kontaktes på mail: chanettkarlsen@gmail.com.