Om CKM

Center for Kvalitativ Metodeudvikling har som formål at fungere som platform for udvikling, kvalitetssikring og formidling i brugen af kvalitative metoder indenfor human-, samfunds- og sundhedsvidenskabelig forskning.

Det er centrets formål gennem forskningsbaseret formidling  i form af Ph.d.-kurser, seminarer og møderækker at bidrage til fastholdelse og videreudvikling af en metodisk "håndværkerkultur" i brugen af kvalitative metoder i psykologiske undersøgelser. Centrets hjemmeside og centrets mødeaktivitet fungerer som samlingssted for  nationale og internationale forskere og studerende med interesse for kvalitativ forskning og kvalitativ metode.

En af de centrale aktiviteter i regi af centeret er en løbende Åben møderække, hvor forskere, ph.d.-studerende, studerende og andre interesserede i kvalitativ forskning er velkomne til at deltage. Den interne møderække danner rammen om præsentationer af kvalitative undersøgelser og diskussioner af forskningsmæssige spørgsmål og problemer i forbindelse med brugen af kvalitative metoder. 

Center for Kvalitativ Metodeudvikling har historisk været bygget op omkring interviewforskning. Centret beskæftiger sig også med inddragelse og formidling af forskningsmæssige erfaringer indenfor kvalitative metoder så som diskursanalyse, deltagerobservation og andre tilgange til kvalitativ forskning.