Om CKM

Center for Kvalitativ Metodeudvikling har som formål at fungere som platform for udvikling, kvalitetssikring og formidling i brugen af kvalitative metoder indenfor human-, samfunds- og sundhedsvidenskabelig forskning. Det er centrets formål gennem forskningsbaseret formidling (Ph.d.-kurser, seminarer og møderækker) at bidrage til fastholdelse og videreudvikling af en metodisk "håndværkerkultur" i brugen af kvalitative metoder i psykologiske undersøgelser. Centrets hjemmeside og centrets mødeaktivitet skal fungere som samlingssted for forskere og studerende med interesse for kvalitativ forskning og kvalitativ metode nationalt og internationalt.

En af de centrale aktiviteter i center regi er en løbende Åben møderække, hvor forskere, ph.d.-studerende, studerende og andre interesserede i kvalitativ forskning er velkomne til at deltage. Den interne møderække danner rammen om præsentationer af kvalitative undersøgelser og diskussioner af forskningsmæssige spørgsmål og problemer i forbindelse med brugen af kvalitative metoder. 

Center for Kvalitativ Metodeudvikling har historisk været bygget op omkring interviewforskning, men centret ønsker frem over også at inddrage og formidle forskningsmæssige erfaringer med andre former for kvalitative metoder så som diskursanalyse, deltagerobservation og andre tilgange til kvalitativ forskning.