Kontakt

Center for Kvalitativ Metodeudvikling har hovedsæde på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 

Kontakt centret på: ckmu@psy.au.dk 

Centrets ledelsesstruktur

Centrets ledelse står for det faglige, administrative og økonomiske ansvar for Center for Kvalitativ Metodeudvikling. Centrets ledelsesteam står for den daglige drift af centret i forbindelse med undervisning, forskning, møder etc. Centrets repræsentantskab repræsenterer centrets nationale og internationale kontakter.