Kontakt

Center for Kvalitativ Metodeudvikling har adresse på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 

Kontakt centret på: ckmu@psy.au.dk 

Centrets ledelsesstruktur

Centrets ledelse står for det faglige, administrative og økonomiske ansvar for Center for Kvalitativ Metodeudvikling.Centrets repræsentantskab repræsenterer centrets nationale og internationale kontakter, og står for den daglige drift af centret i forbindelse med undervisning, forskning, møder etc. i samarbejde med ledelsen.