Om Steinar Kvale

Om Steinar Kvale

Steinar Kvale (1938-2008)

Steinar Kvale var en nordisk forankret universitetspsykolog med internationalt udsyn. Steinar Kvale blev født i Norge og blev uddannet fra Universitetet i Oslo, hvor han blev cand. psychol ved Oslo Universitet 1964 og dr.philos 1974 samme sted. I 1974 fik han ansættelse som lektor i psykologi ved Aarhus Universitet og i 1982 som professor samme sted,

 Både fagligt og personligt har Steinar Kvale sat sig varige spor. Som fagperson var han hovedkraften bag skabelsen af forskningsmiljøer for kvalitativ metodeudvikling og pædagogisk psykologi. Han grundlagde Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved Aarhus Universitet i 1988 og blandt mange kendte udgivelser er bogen InterViews (Kvale, 1996) en international bestseller oversat til flere sprog. Desuden var han med til at skabe en forskningsinteresse for traditionelle læringsformer som mesterlæren, og han var en af de første psykologer på internationalt plan, der tematiserede den postmoderne tænknings betydning for psykologien. Som forsker forsvarede Steinar Kvale betydningen af konkret menneskelig erfaring, og han nærede en mistro over for abstrakte systemer og teorier. Til sin 70 års fødselsdag blev Steinar Kvales arbejder hyldet af så forskellige forskere som Jean Lave, Martin Packer, Hubert Dreyfus, Kenneth Gergen, Amedeo Giorgi, Ian Parker, Donald Polkinghorne og Norman Denzin i bogen A Qualitative Stance. Essays in honor of Steinar Kvale (Nielsen et. al, 2008). En hyldst, der bærer vidnesbyrd om Steinar Kvales omfattende og vigtige forfatterskab inden for et lang forskellige områder af psykologien og samfundsvidenskaberne.

Personligt var Steinar Kvale et særdeles givende menneske og en mester i ordets egentlige forstand. Han hjalp og inspirerede talrige studerende og yngre kolleger, og han var yderst generøs med hensyn til at videregive sine gode idéer og ofte overraskende perspektiver til andre. Han var i stand til at se et problem fra mange sider, og han havde den sjældne evne at kunne stille kritiske spørgsmål på en både venlig og hjælpsom måde, hvilket utallige unge forskere har haft glæde af på de mange forskerkurser, han arrangerede i løbet af sin karriere. Når han underviste, gjorde han altid opmærksom på, hvad han selv lærte af kursister og studerende, og han havde en enestående interesse for andre mennesker og en lyst til at lære nyt.

Øvrige ansættelser og redaktionelle erhverv

Steinar Kvale fik endvidere ansættelse som gæsteprofessor ved Duquesne University i 1972, ved West Georgia State College i 1985, og fra 1988 adjungeret professor ved Saybrook Institute, San Fransisco. Han havde et hav af redaktionelle hverv ved internationale tidsskrifter, hvor han bl.a. var konsulterende redaktør på Journal of Phenomenological Psychology, Qualitative Inquiry, Qualitative Studies in Education, Scandinavian Journal of Educational Research, Theory & Psychology, og Field Methods. Endvidere var Steinar Kvale Wissenchaftlicher Beirat ved Zentrum für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung, Universität Magdeburg, medlem af Directory Board for International Human Science Research Conference, samt æresdoktor ved Göteborg Universitet.

Udvalgte publikationer:

 

Kvale, S. (1972). Prüfung und Herrschaft - Hochchulprüfungen zwischen Ritual und Rationalisierung. Weinheim: Beltz.

Kvale, S.(1980) Spillet om karakterer i gymnasiet - elevinterviews om bivirkninger af adgangsbegrænsning. København: Munksgaard.

Kvale, S. (Ed.) (1992) Psychology and Postmodernism. London: Sage.

Kvale, S. (1996) InterViews - An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview – introduktion til et håndværk (2. edition). Hans Reitzels Forlag.

Nielsen, S. & Kvale, S. (red.) (1999). Mesterlære – Læring som social praksis. København: Hans Reitzels forlag.

Nielsen, K., Brinkmann, S., Elmholdt, C., Pedersen, L. T., Musaeus, P., & Kraft, G. (red.) (2008). A Qualitative Stance: Essays in Honor of Steinar Kvale. Aarhus Universitetsforlag.