COVID-19, rusmiddelbrug og socialt udsatte

Center for Rusmiddelforskning har iværksat og medvirket til flere undersøgelser under COVID-19-pandemien om rusmiddelbrug og forholdene for mennesker med alkoholmisbrug og stofmisbrug og socialt udsatte mennesker. Formålet med undersøgelserne er at bidrage med viden og debat om, hvad vi kan lære af nedlukningen og tiden derefter og på den måde være forberedte i fremtiden.

Derfor inviterede vi til en online temadag i november 2020, hvor vi delte foreløbige resultater fra vores undersøgelser. Download filer fra COVID-19-temadagen herunder:

Rapport:
COVID-19 og rusmiddelområdet. Udfordringer og løsninger inden for behandlings- og lavtærskeltilbud

Præsentation v. Birgitte Thylstrup Erfaringer m COVID-19 i behandlings- og lavtærskeltilbud

Præsentation v. Maj Nygaard-Christensen COVID-19 og socialt udsatte

Præsentation v. Esben Houborg Brugerperspektiver og praksiserfaring u. COVID-19

Præsentation v. Kim Bloomfield COVID-19 og alkoholforbrug

Nye udfordringer og løsninger

COVID-19-pandemien har påvirket nogle menneskers rusmiddelbrug og adgang til hjælp, men har også resulteret i kreative og mere fleksible løsninger for samfundets mest udsatte mennesker. I nogle tilfælde har COVID-19 været anledning til mere permanente forandringer af tilbud til mennesker med stofmisbrug. Hør fx podcast om, hvordan brugere af væresteder, stofindtagelsesrum og varmestuer har oplevet coronatiden og nedlukningen, og hvordan de sociale tilbud har tilpasset sig. Find podcasten ude til højre. 


Se Birgitte Thylstrups og Kim Bloomfields præsentationer på video


Podcast om socialt udsatte og corona