COVID-19, rusmiddelbrug og socialt udsatte

Center for Rusmiddelforskning har iværksat og medvirket til flere undersøgelser under COVID-19-pandemien om rusmiddelbrug og forholdene for mennesker med alkoholmisbrug og stofmisbrug og socialt udsatte mennesker. Formålet med undersøgelserne er at bidrage med viden og debat om, hvad vi kan lære af nedlukningen og tiden derefter og på den måde være forberedte i fremtiden.

Rapporter med resultater fra COVID-19-undersøgelser:

COVID-19 og rusmiddelområdet. Udfordringer og løsninger inden for behandlings- og lavtærskeltilbud

COVID-19-nedlukningens betydning for socialt udsatte stofbrugere på Vesterbro

Interessentperspektiver og samarbejde (om hjælp til udsatte stofbrugere) under COVID-19-nedlukningen i foråret 2020


I november 2020 holdt vi en online temadag i november 2020, hvor vi delte foreløbige resultater fra flere undersøgelser. Se præsentationer fra temadagen herunder:

Birgitte Thylstrup Erfaringer m COVID-19 i behandlings- og lavtærskeltilbud

Maj Nygaard-Christensen COVID-19 og socialt udsatte

Esben Houborg Brugerperspektiver og praksiserfaring u. COVID-19

Kim Bloomfield COVID-19 og alkoholforbrug

Nye udfordringer og løsninger

COVID-19-pandemien har påvirket nogle menneskers rusmiddelbrug og adgang til hjælp, men har også resulteret i kreative og fleksible løsninger for samfundets mest udsatte mennesker. I nogle tilfælde har COVID-19 været anledning til permanente forandringer af tilbud til mennesker med stofmisbrug. Hør fx podcast om, hvordan brugere af væresteder, stofindtagelsesrum og varmestuer har oplevet coronatiden og nedlukningen, og hvordan de sociale tilbud har tilpasset sig. Hør fx i podcasten 'Hvordan klarer socialt udsatte coronakrisen?'