Behandling af antisocial personlighedsforstyrrelse

Mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse og samtidigt misbrug af alkohol og stoffer er svære at behandle. Men vi kan hjælpe dem. Behandlingsprogrammet Impulsive Lifestyle Counselling - på dansk Ro På - har vist sig effektivt. Herunder forklarer vi, hvordan antisocial personlighedsforstyrrelse kommer til udtryk, og hvordan man behandler den. 


Impulsive Lifestyle Counselling/ Ro På har vist sig mest effektiv

Psykoedukationsforløbet Impulsive Lifestyle Counselling (ILC) - på dansk Ro På - har vist sig at være mest effektivt til behandling af antisocial personlighedsforstyrrelse i forbindelse med rusmiddelbehandling sammenlignet med standardbehandling. Det er udarbejdet ud fra den amerikanske psykolog Matthew D. Geyers guide 'Criminal Lifestyle Curriculum.'

Et arbejdsredskab for alle, der arbejder med stofmisbrug og psykiske problemer

Ro På og Impulsive Lifestyle Counselling kan bruges af alle, som arbejder med mennesker med misbrug og psykiske problemer på behandlingscentre, i kriminalforsorgen, på botilbud eller lignende. Man behøver ikke at være psykoterapeut med lang erfaring indenfor misbrugsbehandling. Der er tale om et afgrænset samtaleforløb, som har vist sig at kunne hjælpe mennesker, der både har et misbrug af psykoaktive stoffer og alkohol og en antisocial personlighedsforstyrrelse, med at nedsætte deres forbrug og ikke droppe ud af misbrugsbehandlingen før tid.

Arbejdsbøger og videoer hjælper dig i gang

Der er en arbejdsbog på dansk til Ro På, og en på engelsk til Impulsive Lifestyle Counselling. Arbejdsbøgerne indeholder baggrunden for samtaleforløbet, beskrivelse af målgruppen, udførlige beskrivelser af de enkelte samtalers fokus og indhold, samt opgaver, der gennemgås sammen med borgeren i forløbet. Download og læs en af de to manualer og se videoerne. Så kan du stille og roligt gå i gang med at bruge metoden. I videoerne viser vi med rollespil, hvordan samtaler foregår ud fra Impulsive Lifestyle Counselling.


Antisocial personlighedsforstyrrelse betyder konflikt med omgivelserne

Mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse bliver hurtigt vrede, vil gerne kontrollere situationen og folk omkring sig, og de får ikke nødvendigvis dårlig samvittighed, hvis de skader eller sårer andre. De ender ofte i konflikter, som kan føre til kriminalitet eller brud med familie og venner.

Fjendtlig indstilling også over for dem, der skal hjælpe

Samtidig kan personer med antisocial personlighedsforstyrrelse virke fjendtlige over for andre mennesker – også terapeuter, læger og andre, som skal hjælpe dem.

Brug for behandling

Ikke desto mindre er antisocial personlighedsforstyrrelse en psykisk lidelse, som fortjener opmærksomhed og behandling på lige fod med fx angst og depression. Det mener Birgitte Thylstrup og Morten Hesse, der står bag Ro På-manualen og Impulsive Lifestyle Counselling.

Til venstre kan du se en animationsvideo om, hvordan antisocial personlighedsforstyrrelse udspiller sig. Den er tegnet, fortalt og produceret af tidl. praktikant Anastasia Sibirtseva.

Du kan også høre Birgitte Thylstrup og Morten Hesse fortælle om antisocial personlighedsforstyrrelse og om, hvordan fagpersoner kan opdage lidelsen hos en borger.

Alle videoerne er på engelsk.


Antisocial personlighedsforstyrrelse kan behandles med Impulsive Lifestyle Counselling/ Ro På

Når man arbejder i psykiatrien, i kriminalforsorgen, på rusmiddelcentre eller andre steder, hvor man behandler alkoholmisbrug eller stofmisbrug og mennesker med psykiske problemer, så møder man jævnligt mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse. Det er en psykisk lidelse, som ikke er let at behandle. Med Impulsive Lifestyle Counselling - på dansk Ro På - får man en let anvendelig og meget strukturet måde at tale med borgeren om vedkommendes problemer, konflikter og handlemåder, så borgeren får øje på mulighederne for at ændre adfærd. 
Se herunder en animeret forklaring på, hvordan du bruger Impulsive Lifestyle Counselling eller hør Birgitte Thylstrup forklare.


Første samtale i Impulsive Lifestyle Counselling

Rollespil, som viser, hvordan man som ny kan gennemføre første samtale i Impulsive Lifestyle Counselling-programmet. Tidl. praktikant Ellen Stewart spiller behandler, og psykolog Morten Hesse spiller borgeren 'Klaus.'

Anden samtale i Impulsive Lifestyle Counselling

Rollespil, som viser, hvordan man som ny kan gennemføre anden samtale i Impulsive Lifestyle Counselling-programmet. Tidl. praktikant Erin Samuel spiller behandler, og psykolog Morten Hesse spiller borgeren 'Klaus.'  


Udvikling af Impulsive Lifestyle Counselling og Ro På

Behandlingsmanualerne Ro På og Impulsive Lifestyle Counselling er resultatet af flere forskningsprojekter, hvor vi dels har undersøgt sammenhængen mellem personlighedsforstyrrelser og misbrug af rusmidler og dels har afprøvet og sammenlignet forskellige behandlingsmetoder for mennesker med psykiske problemer, som er i behandling for stofmisbrug. Vi har også undersøgt, hvor godt folk følte sig hjulpet med deres antisociale personlighedsforstyrrelse ved hjælp af Ro På. Se den blå plakat og find videnskabelige artikler her til højre.

Det er Birgitte Thylstrup og Morten Hesse, som har udviklet Impulsive Lifestyle Counselling-programmet og Ro På-manualen. De er begge psykologer og lektorer og har forsket i  og arbejdet med mennesker med både psykiske problemer og problematisk forbrug af alkohol og stoffer i mange år.

 

Vil du vide mere? Så kontakt