Behandling af antisocial personlighedsforstyrrelse

Impulsive Lifestyle Counselling/ Ro På har vist sig mest effektiv

Psykoedukationsforløbet Impulsive Lifestyle Counselling (ILC) - på dansk Ro På - har vist sig at være mest effektivt til behandling af antisocial personlighedsforstyrrelse i forbindelse med rusmiddelbehandling sammenlignet med standardbehandling. Det er udarbejdet ud fra den amerikanske psykolog Matthew D. Geyers guide 'Criminal Lifestyle Curriculum.'

Et arbejdsredskab for alle, der arbejder med stofmisbrug og psykiske problemer

Ro På og Impulsive Lifestyle Counselling kan bruges af alle, som arbejder med mennesker med misbrug og psykiske problemer på behandlingscentre, i kriminalforsorgen, på botilbud eller lignende. Man behøver ikke at være psykoterapeut med lang erfaring indenfor misbrugsbehandling. Der er tale om et afgrænset samtaleforløb, som har vist sig at kunne hjælpe mennesker, der både har et misbrug af psykoaktive stoffer og alkohol og en antisocial personlighedsforstyrrelse, med at nedsætte deres forbrug og ikke droppe ud af misbrugsbehandlingen før tid.

Arbejdsbøger og videoer hjælper dig i gang

Der er en arbejdsbog på dansk til Ro På, og en på engelsk til Impulsive Lifestyle Counselling. Arbejdsbøgerne indeholder baggrunden for samtaleforløbet, beskrivelse af målgruppen, udførlige beskrivelser af de enkelte samtalers fokus og indhold, samt opgaver, der gennemgås sammen med borgeren i forløbet. Download og læs en af de to manualer og se videoerne. Så kan du stille og roligt gå i gang med at bruge metoden. I videoerne viser vi med rollespil, hvordan samtaler foregår ud fra Impulsive Lifestyle Counselling.


Første samtale i Impulsive Lifestyle Counselling

Rollespil, som viser, hvordan man som ny kan gennemføre første samtale i Impulsive Lifestyle Counselling-programmet. Tidl. praktikant Ellen Stewart spiller behandler, og psykolog Morten Hesse spiller borgeren 'Klaus.'

Anden samtale i Impulsive Lifestyle Counselling

Rollespil, som viser, hvordan man som ny kan gennemføre anden samtale i Impulsive Lifestyle Counselling-programmet. Tidl. praktikant Erin Samuel spiller behandler, og psykolog Morten Hesse spiller borgeren 'Klaus.'  


Hvad er antisocial personlighedsforstyrrelse?

Birgitte Thylstrup og Morten Hesse, begge psykologer, fortæller, hvordan antisocial personlighedsforstyrrelse kommer til udtryk.

Vurdering af antisocial personlighedsforstyrrelse

Psykolog Morten Hesse forklarer, hvilken adfærd og holdning til omverdenen, som er tegn på, at en person har antisocial personlighedsforstyrrelse.

Hvordan virker Impulsive Lifestyle Counselling?

Psykolog Birgitte Thylstrup forklarer, hvordan Impulsive Lifestyle Counselling hjælper personer med antisocial personlighedsforstyrrelse.


Udvikling af Impulsive Lifestyle Counselling og Ro På

Behandlingsmanualerne Ro På og Impulsive Lifestyle Counselling er resultatet af flere forskningsprojekter, hvor vi dels har undersøgt sammenhængen mellem personlighedsforstyrrelser og misbrug af rusmidler og dels har afprøvet og sammenlignet forskellige behandlingsmetoder for mennesker med psykiske problemer, som er i behandling for stofmisbrug. Vi har også undersøgt, hvor godt folk følte sig hjulpet med deres antisociale personlighedsforstyrrelse ved hjælp af Ro På. Se den blå plakat længere nede på siden. 

Antisocial personlighedsforstyrrelse er svær at behandle

Når man arbejder i psykiatrien, i kriminalforsorgen, på rusmiddelcentre eller andre steder, hvor man behandler alkoholmisbrug eller stofmisbrug og mennesker med psykiske problemer, så møder man jævnligt mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse. Det er en psykisk lidelse, som ikke er let at behandle.

Antisocial personlighedsforstyrrelse fortjener opmærksomhed

Mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse bliver hurtigt vrede, vil gerne kontrollere situationen og folk omkring sig, og de får ikke nødvendigvis dårlig samvittighed, hvis de skader eller sårer andre. De ender ofte i konflikter, som kan føre til kriminalitet eller brud med familie og venner. Samtidig kan de virke fjendtlige over for andre mennesker – også terapeuter, læger og andre, som skal hjælpe dem. Ikke desto mindre er antisocial personlighedsforstyrrelse en psykisk lidelse, som fortjener opmærksomhed og behandling på lige fod med fx angst og depression. Det mener Birgitte Thylstrup og Morten Hesse, der begge er psykologer og lektorer på Center for Rusmiddelforskning og har forsket i og arbejdet med mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse i mange år.

 


Videnskabelige artikler

Psycho-education for substance use and antisocial personality disorder: a randomized trial
Undersøgelse af, hvilken effekt psykoedukationsforløbet Impulsive Lifestyle Counselling/ Ro På har for personer med antisocial personlighedsforstyrrelse, som er i behandling for rusmiddelproblemer.

Did you get any help? A post-hoc secondary analysis of a randomized controlled trial...
Opfølgning på, hvordan personer oplevede hjælp fra Impulsive Lifestyle Counselling/ Ro På-forløbet, da de var i rusmiddelbehandling. (Se dansk beskrivelse på den blå plakat til højre)

Inter-rater agreement of comorbid DSM-IV personality disorders in substance abusers