Beboere og stofbrugere fungerer sammen på Vesterbro

Efter ti år med en målrettet indsats for at reducere skader, hjælpe stofbrugere og nedbringe generne fra det åbne stofmiljø er Indre Vesterbro i København blevet et mere sikkert område at færdes i for både stofbrugere og beboere.

”I dag er det ikke på Vesterbro, at vi ser dødsfald blandt stofbrugerne i København. Narkodødsfald sker mere i lejligheder andre steder i København eller i stofmiljøer andre steder i landet,” siger sociolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning Esben Houborg, som har stået i spidsen for forskningsprojektet ”Stofmiljø og hverdagsliv på Indre Vesterbro.” Projektet består af en undersøgelse blandt beboerne på Vesterbro om deres forhold til stofbrugerne i området, en feltundersøgelse i stofmiljøet ved bl.a. stofindtagelsesrummet H17 og desuden en undersøgelse af gadebetjentenes arbejde på Vesterbro. I løbet af de seneste ti år er Vesterbro blevet mere ren, sikker og rolig for både beboere og stofbrugere på grund af samarbejdet mellem både kommunale og frivillige sociale tilbud, sundhedsindsatser og politiet.

Nul-tolerance politik virkede ikke mod udsatte stofbrugere

Allerede i 2008 indledte Københavns Kommune et samarbejde med bl.a. politiet, sundhedstilbud og væresteder som Café Dugnad for stofbrugere på Vesterbro. Indtil da havde politiet kørt en nul-tolerance-politik over for stofbrugere, som betød, at besiddelse af stoffer altid blev straffet med bøde og inddragelse af stofferne. Bl.a. den lokale politichef erkendte dog, at den indsats ikke virkede, og herefter begyndte gadebetjentene på Vesterbro at arbejde anderledes og fx lade stofbrugere beholde deres stoffer på sig i bestemte områder, ligesom betjentene nogle gange ville guide stofbrugere hen til steder som Café Dugnad, der tilbyder hjælp.

Læs om udviklingen af narkotikapolitikken på Vesterbro

Stofindtagelsesrum og ny strategi for gadebetjente

I 2011 fik Danmark S-SF-R-regeringen, som var positiv over for stofindtagelsesrum. Det førte til etableringen af to stofindtagelsesrum på Vesterbro; først Skyen på Mændenes Hjem i Istedgade og siden H17 på Halmtorvet. Samtidig fastholdt og udviklede politiet sin ændredre strategi overfor stofmiljøet på Vesterbro To lokale gadebetjente begyndte også at fokusere på at gøre Vesterbro mere sikker for stofbrugere og behandle dem som borgere med samme krav på retssikkerhed som alle andre.
”I dag har gadebetjentene Rud Ellegaard og Jørgen Larsen en særlig rolle, hvor de arbejder i stofmiljøet på Vesterbro. De er der både, når der ’sker noget’, men viser sig også på gaden, når der er ro. Dermed har de opbygget et tillidsfuld forhold til stofbrugerne og kan mægle i konflikter, holde øje med voldelige personer og fjerne aggressive stofsælgere ligesom de ikke nødvendigvis går efter fredelige stofsælgere, der ikke skaber uro eller snyder kunderne,” fortæller Esben Houborg.

Læs gadebetjent Rud Ellegaards egen beretning om sit arbejde

Beboerne på Vesterbro rummer gerne stofbrugerne

En anden faktor, som er med til at gøre Vesterbro til et særligt sted for stofbrugere er beboernes holdning til dem. Center for Rusmiddelforskning har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end 500 beboere på Indre Vesterbro og har derudover interviewet 33 Vesterbro-beboere. 60 procent af beboerne er positive over for de to stofindtagelsesrum i området. I det hele taget er beboerne ret rummelige i forhold til udsatte borgere. Som en siger:
”... det er vigtigt at vi kan favne alle og give stofmisbrugere trygge og sikre rammer.”
 I det hele taget har stofindtagelsesrummene betydet, at færre beboere oplever at se stofbrugere indtage stoffer på gaden og i opgange, ligesom de også sjældnere ser kanyler smidt på gaden. ”Velviljen fra beboernes side må ses som et godt fundament for arbejdet med sameksistensen mellem stofmiljø og lokalsamfund. Ved at tage beboernes problemer alvorligt kan deres velvilje bevares og sikkert udvikles yderligere,” siger Esben Houborg.

Læs mere om beboerundersøgelsen i STOF

Flere mindre stofmiljøer vil virke bedre

Stofindtagelsesrummene har dog også betydet, at stofbrugere samler sig på gaden udenfor, og det medfører larm og utryghed for beboerne i nærområdet. Denne iagttagelse leder Esben Houborg frem til fremtidsperspektiverne angående boligområdet, hvis det skal være sikkert for både stofbrugere og beboere. ”Stofmiljøet må ikke fylde for meget både af hensyn til beboere og stofbrugere. Hvis for mange stofbrugere og stofsælgere færdes i et bestemt område, bliver det utrygt for både stofbrugere og beboere. Selvom det fungerer godt på Vesterbro, så er stofmiljøet faktisk lidt for stort for de mennesker, som skal hjælpe og regulere området. Mariatjenesten, gadebetjentene, Mændenes Hjem, stofindtagelsesrummene, socialarbejderne på gaden m.fl. kan ikke følge med,” forklarer Esben Houborg.
”Derfor vil det være bedre med flere mindre stofmiljøer, der har gode tilbud til stofbrugerne som stofindtagelsesrum, socialarbejdere på gaden, herberg, gadebetjente m.m. Det ville være godt, hvis vi fik etableret sådanne tilbud på Sundholm, i Sydhavnen og i Nordvestkvarteret.”