Nyhed

Unges forbrug af stoffer ligger relativt stabilt

15-25-åriges forbrug af cannabis, kokain, amfetamin m.m. har næsten ikke ændret sig fra 2014 til 2022. Det viser en national undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning


I 2019 viste Center for Rusmiddelforsknings undersøgelse ’Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge’, at forbruget af kokain var fordoblet siden 2014. Men siden har forbruget ikke ændret sig. I undersøgelsen blandt 15-25-årige danske unge i 2022 svarer tre procent, at de har taget kokain inden for de seneste 30 dage. I 2019 var andelen af kokainbrugere blandt unge 3,1 procent. 
Cirka én ud af ti unge (9,7 procent) har brugt cannabis den seneste måned, og tallet var cirka det samme i 2019 og 2014. De nationale undersøgelser af unges trivsel og brug af rusmidler kaldes UngMap-surveys og bliver gennemført hver fjerde år. Se dem her

Forbruget af stoffer ligger stabilt

”Vores undersøgelse viser, at forbruget af illegale rusmidler blandt unge i Danmark ligger stabilt. Vi har spurgt om forbruget af mange forskellige stoffer, også opioider som fentanyl og tramadol, beroligende medicin som benzodiazepiner og en del psykedeliske stoffer. Men der er så få unge, som svarer, at de har brugt de stoffer inden for de seneste 30 dage, at det ikke slår igennem i vores undersøgelse,” siger professor Mads Uffe Pedersen, som står i spidsen for UngMap-surveys.
“Vi er dog klar over, at pædagoger, socialrådgivere og andre, som arbejder med unge, i nogle kommuner har oplevet en stigning blandt unge i brugen af især opioider,” tilføjer han.
De fire illegale rusmidler, som bliver mest brugt er cannabis, kokain, lattergas og amfetamin.

Rodet hverdag – mange stoffer

I UngMap-undersøgelserne spørger forskerne også om de unges trivsel og hverdagsfunktion. Det sidste handler om, hvorvidt de kan komme op om morgenen, får sovet ordentligt, kan koncentrere sig, rydde op, holde aftaler m.m. Her viser undersøgelsen tydeligt, at en rodet hverdag hænger tæt sammen med et stort forbrug af stoffer. 29,2 procent af de unge, som har en meget belastet og rodet hverdag, har brugt stoffer den seneste måned mod 7,6 procent af dem, der lever ret struktureret (42 procent af de unge). 
”Vi ved ikke præcis, hvorfor det forholder sig sådan. Men man kan forestille sig, at brug af illegale rusmidler skaber en ustruktureret og kaotisk hverdag. Men den ustrukturerede eller direkte kaotiske hverdag kan også skyldes fysiske, psykiske og sociale problemer hos nogle unge, som medfører, at de har et stort forbrug af stoffer,” siger Mads Uffe Pedersen.  

Forbruget af alkohol og stoffer hænger sammen

De unge, der drikker meget alkohol, bruger også flere stoffer end andre unge. Fx har næsten 39 procent af unge, som drikker syv-ni genstande mindst fire gange om ugen, også brugt cannabis den seneste måned. Dette gælder kun for knap fire procent af de unge, som ikke har drukket alkohol den seneste måned. På samme måde er forbruget af kokain meget højt for de unge, der drikker rigtigt meget – 15 procent af dem har brugt kokain den seneste måned. Til sammenligning har kun 0,9 procent af de unge, som ikke har drukket alkohol den seneste måned, brugt kokain.  

Unge i hovedstaden bruger i højere grad stoffer

Undersøgelsen viser også geografiske forskelle i brugen af rusmidler blandt danske unge. Fx har 7,7 procent af de unge fra Region Nordjylland brugt stoffer inden for den seneste måned, mens det samme er tilfældet for 16,6 procent af de unge i Region Hovedstaden. Ser vi på kokain har fem procent af de unge i Region Hovedstaden taget kokain den seneste måned, mens det samme gælder for 0,9 procent af de unge i Region Syddanmark. De regionale forskelle gælder for alle typer af illegale rusmidler. 

Hent rapporten ’Danske unges brug af rusmidler 2022 - Hverdagsfunktion, mistrivsel og traumeoplevelser

Fakta om unge-undersøgelsen

UngMap-Survey fra Center for Rusmiddelforskning er en spørgeskemaundersøgelse, som et repræsentativt udsnit af danske unge mellem 15 og 25 år i hele Danmark inviteres til at besvare. UngMap-Survey er gennemført i 2014, 2015, 2019 og 2022.
Deltagerne besvarer spørgsmål om deres trivsel, funktion i hverdagen, forbrug af rusmidler og andre aktuelle emner, som forskere gerne vil undersøge.
Spørgeskemaerne bliver sendt ud via e-Boks og fysisk post, og svarene bliver vægtet ift. køn, social baggrund, geografi og alder, så de bliver repræsentative for den danske unge-population.
I 2022 har 1929 unge mellem 15 og 25 år besvaret spørgsmål i undersøgelsen