UngMap-surveys - undersøgelser blandt unge i Danmark

UngMap-surveys er Center for Rusmiddelforskning nationale undersøgelser blandt 15-25-årige danskere, hvor vi indhenter oplysninger om unges forbrug af alkohol og stoffer, deres trivsel og funktion i hverdagen og andre aktuelle emner, som forskerne gerne vil undersøge. Undersøgelserne kan bruges til både at følge unges rusmiddelbrug og trivsel, udvikle rusmiddelbehandlingen og desuden sammenligne på tværs af lande og dermed give indspark til lovgivning på rusmiddelområdet.


UngMap-survey 2022 - Danske unges brug af rusmidler. Hverdagsfunktion, mistrivsel og traumeoplevelser

I UngMap-survey 2022 besvarede 1929 unge mellem 15 og 25 år spørgsmål om deres forbrug af alkohol, cannabis, kokain og andre stoffer og medicin som tramadol og benzodiazepiner. De unge oplyste om selvmordstanker, depression og angst, og om de har været ude for traumeoplevelser som vold, pludselige dødsfald og seksuelle overgreb. Derudover har vi undersøgt de unges hverdagsfunktion, fx om de kan komme op til tiden, overholde aftaler og koncentrere sig m.m. 

Undersøgelsen viste bl.a. at:

 • Unges forbrug af rusmidler har ligget relativt stabilt siden 2014. Ca. én ud af ti har brugt cannabis den seneste måned - næsten samme andel som i 2019 og 2014.
 • Mistrivslen blandt unge er mere end fordoblet fra 4,2 procent i 2014 til 9,3 procent i 2022. 
 • Unge, som drikker meget alkohol - 7-9 genstande mindst 4 gange om ugen - bruger også oftere stoffer end andre unge.
 • 29,2 procent af unge, som har en rodet eller kaotisk hverdag, har brugt illegale stoffer den seneste måned, mens det gælder for 7,6 procent af unge med en struktureret hverdag.
 • Unge i Region Hovedstaden bruger flere illegale stoffer som cannabis og kokain end unge andre steder
 • Halvdelen af de unge har været ude for mindst én volsom oplevelse som fx vold eller seksuelt overgreb
 • 8,3 procent af de unge opfylder diagnosekriterierne for PTSD ifølge deres oplysninger om traumeoplevelser.

UngMap-survey 2019 - Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge

UngMap-survey 2019 blev foretaget blandt 15-25-årige i Danmark. 3046 unge besvarede spørgsmål om bl.a. ensomhed, depression, konflikter og pjækkeri fra skolen og deres forbrug af alkohol, cannabis, kokain m.m. 

Undersøgelsen viste bl.a. at:

 • En fjerdel af de unge drikker alkohol hver uge, i 2014 gjaldt det ca. hver femte unge.
 • Især blandt de 15-19-årige er andelen, som drikker alkohol hver uge steget. 
 • 11 procent af de unge har brugt stoffer som cannabis, amfetamin, ecstasy etc. den seneste måned.
 • Andelen af unge, som har brugt kokain, er fordoblet fra 1,5 procent i 2014 til tre procent i 2019.
 • Unge oplever flere problemer med ensomhed, depression og selvskade såkaldte internaliserende problemer. 16,3 procent af de unge har ’oplevet en del til rigtigt meget ensomhed’ den seneste måned. 
 • Andelen af unge, som har mange eksternaliserende problemer bl.a. konflikter med samfundet og andre mennesker, ligger stabilt på ca. ti procent. 

Find mange flere resultater i rapporten til højre


UngMap-undersøgelse 2014

I 2014 gennemførte Center for Rusmiddelforskning en undersøgelse om trivsel og brug af rusmidler blandt 15-25-årige i Danmark. 3054 unge besvarede spørgeskemaet.

Rapporten forklarer internaliserende problemer (ensomhed, depression, spiseforstyrrelse etc.) og eksternaliserende problemer (konflikter, voldelig adfærd, manglende impulskontrol etc.), og hvordan disse hænger sammen med unges rusmiddelforbrug. Desuden viste undersøgelsen bl.a. at:

 • 10 procent af unge i Danmark er svært belastede, mens de fleste - 70 procent - trives godt.
 • 16-17.000  af unge 15-25-årige ryger hash flere end 20 dage om måneden
 • Især unge mænd med moderate eller svære eksternaliserende problemer ryger ofte hash
 • Omkring 73.000 unge mellem 15 og 25 år drikker sig fulde mindst én gang om ugen (bingedrinking)

Læs mere i rapporten til højre


Artikler om befolkningsundersøgelser

CRFs befolkningsundersøgelser og udviklingen af MapPlan

STOF-artikel om de vigtigste befolkningsundersøgelser, som Center for Rusmiddelforskning har lavet gennem årene, og hvordan de hænger sammen med udviklingen af rusmiddelbehandling baseret på afdækning og planlægning - kaldet MapPlan