Nyhed

Udsatte unge får ofte overskredet deres grænser, når de sugardater

Socialt udsatte unge og unge, der ikke har en voksen, de er fortrolig med, udveksler i højere grad end andre unge sex og samvær med voksne og ældre personer.

Unge, som udveksler sex eller samvær for penge eller gaver fra voksne eller ældre personer, er forskellige, men unge, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug, med psykisk syge forældre, har boet på institution, har dårlig økonomi eller tager stoffer, har oftere end andre unge prøvet at udveksle sex eller samvær med en ældre person for at få gaver, penge eller opmærksomhed. Samtidig er udsatte unge, som prøver fx sugardating, i større risiko for at få deres grænser overskredet og efterfølgende opleve skam, stigmatisering og yderligere marginalisering.

Første systematiske undersøgelse af unges bytte af sex for gaver i Danmark

Nu forelægger de foreløbige resultater fra en dansk undersøgelse, der kortlægger udbredelsen af ’transaktionel sex’, altså sex eller samvær, som unge bytter for penge, gaver eller opmærksomhed fra ældre personer. Ydermere kortlægges de unges baggrund både via spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews og afdækker også, hvorfor unge bytter sex for gaver og penge, samt hvilke erfaringer de har med det. Undersøgelsen er den første i Danmark, som både viser omfanget af transaktionel sex herunder sugardating blandt unge og, hvor forskere systematisk interviewer unge om deres egne erfaringer. RUC, Center for Rusmiddelforskning, RedenUng, VIVE m.fl. samarbejder om undersøgelsen.

Sammenhæng mellem stort rusmiddelforbrug og transaktionel sex

Center for Rusmiddelforskning har særligt fokus på sammenhængen mellem alkohol og stoffer og unges bytte af sex og samvær for penge og gaver. Her viser spørgeskemaundersøgelserne bl.a., at 11 procent af 18-30-årige, som har taget stoffer den seneste måned og otte procent af 18-30-årige, som har brugt hash den seneste måned, har prøvet at bytte sex for gaver eller penge, mens dette gælder for fem procent af unge, som ikke har brugt hash eller andre stoffer. Blandt de 15-22-årige har 5,6 procent af dem, der har et højt alkoholforbrug (mere end fem genstande mindst seks gange seneste måned) prøvet at udveksle sex for materielle goder, mod 1,9 procent af 15-22-årige med et lavere alkoholforbrug. Både interviews og spørgeskemaundersøgelse viser en sammenhæng mellem rusmiddelbrug og transaktionel sex blandt unge, samt at rusmiddelbruget ofte er en del af en større udsathed, som mange unge, der dater og har sex med ældre personer for penge, gaver eller stoffer, oplever.

Grænserne skrider for udsatte unge

”Alkohol og stoffer hænger på flere måder sammen med unges transaktionelle sex med voksne og ældre personer. For eksempel kommer nogle af de unge i miljøer, hvor der er stoffer til dem, hvis de står seksuelt til rådighed. En del af de unge, kommer også fra hjem med problematisk forbrug af alkohol eller stoffer, og nogle har forældre, som har psykiske problemer. Nogle unge giver udtryk for, at de håndterer fx sugardating uden problemer, men mange føler, at det på en eller anden måde skrider for dem. Særligt de udsatte unge kan have svært ved at sige nej i selve relationen til den ældre person, fordi de er bange for følgerne, eller fordi de ikke har erfaring med, at deres grænser gælder og skal respekteres. I andre tilfælde kommer de ud for deciderede overgreb, som det kan tage lang tid at komme sig over,” siger Jeanett Bjønness, som er lektor på Center for Rusmiddelforskning, og en del af forskerteamet på undersøgelsen.

Sugardater for at leve som andre unge

Medierne beskriver det ofte, som om unge dater og har sex med ældre velhavende personer for at få råd til luksusvarer som Louis Vuitton-tasker og Jimmy Choo-sko, men denne undersøgelse viser, at mange unge sugardater for at få penge til husleje eller mad eller bare til at kunne leve lidt som andre unge. Som Vigga 19 år siger om, hvorfor hun har datet ældre mænd for penge:

... Jeg kunne tage i biografen og tage ud at spise og give en middag med mine venner, og de er jo alle sammen sådan, de har jo ingen penge, for helvede. Altså det er jo sådan, der er jo ikke nogen af os, der har råd til at gå ud og spise sushi, men så kan jeg lige give en omgang.”

At bytte sex for gaver og penge kan forstærke unges udsathed

”Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at mange unge, som sugardater eller på anden måde udveksler sex eller samvær for materielle goder, er udsatte i forvejen, og at det at bytte sex for penge, gaver eller alkohol og stoffer kan være med til at gøre dem endnu mere udsatte,” forklarer Jeanett Bjønness. Hun uddyber: ”Sugardating er jo stigmatiseret, så mange af de unge føler, at de skal skjule det over for mennesker, som står dem nær, som forældre, venner og kæreste, og det føles forkert. En del får altså overskredet deres grænser både seksuelt og personligt, og kan få problemer med deres seksualitet og selvværd. De fleste af de unge, som vi har interviewet, siger, at de vil råde andre unge til at overveje det meget nøje, før de fx starter med at sugardate.”

Fakta - undersøgelsen

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - står for den kvantitative undersøgelse, som består af:
  1. Stikprøveundersøgelse blandt 8000 tilfældigt udvalgte 18-30-årige, hvoraf 1732 har svaret.
  2. Data fra ’Ungeprofilundersøgelsen’ en landsdækkende kommunal spørgeskemaundersøgelse blandt 15-22-årige, som går på ungdomsuddannelser, om risikoadfærd, sundhed og trivsel sammenholdt med registerdata om familieforhold, kriminalitet etc.

Læs VIVEs rapport om det kvantitative studie

Forskere fra RUC og Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet udfører den kvalitative del af undersøgelsen, som består af 60 dybdegående interview med unge 18-30-årige, som har prøvet at bytte sex for penge, gaver eller andet (transaktionel sex). De unge bliver spurgt om, hvorfor de gør det, hvilke oplevelser, der har med det, og om de har haft problemer, og hvilken hjælp de i så fald har brug for. 45 af disse interview er gennemført pt.

Læs foreløbig kvalitativ rapport

Fakta – transaktionel sex
Transaktionel sex er en bred definition, som både inkluderer sugardating, hvor unge (18+ år) via datingsider kommer i kontakt med ældre personer og indgår forhold, hvor de bytter sex og samvær for penge og gaver, og andre mere spontane udvekslinger af sex fx i nattelivet eller til fester, hvor unge giver sex for at få stoffer, alkohol, mad, husly eller lignende.