Nyhed

Udsatte borgere bliver udnyttet til at begå narkotikakriminalitet

Trendspotterstudie viser voksende problem med, at erfarne kriminelle udnytter udsatte mennesker til at begå kriminalitet ifbm. salg og opbevaring af stoffer og pengetransaktioner ved stofsalg.

Foto: Remi Walle. Unsplash

Internationalt er bl.a. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) blevet opmærksom på, hvordan kriminelle bander og erfarne kriminelle udnytter udsatte borgere til at begå narkokriminalitet. En dansk trendspotter-undersøgelse, som forskere fra Center for Rusmiddelforskning gennemførte i 2020, viser, at i Danmark bliver udsatte unge og voksne udnyttet til kriminalitet som salg, transport og opbevaring af illegale stoffer af mere erfarne kriminelle personer og bander.
Dette studie gav anledning til ny undersøgelse af, hvordan udsatte unge bliver udnyttet til at sælge, opbevare og transportere stoffer

Undersøgelse blandt fagpersoner, som arbejder med udsatte unge og voksne

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 331 fagprofessionelle, som arbejder med udsatte borgere, og ekspertinterviews med ansatte i blandt andet politiet, SSP og på væresteder. Undersøgelsen viser, at blandt dem, som arbejder med udsatte unge, kendte 69 procent til unge mellem 15-19 år, der havde solgt stoffer for andre personer. Besvarelserne peger på, at udsatte unge sælger stoffer for andre kriminelle af forskellige ofte overlappende årsager. Henholdsvis 84 procent og 72 procent af SSP-medarbejdere, socialpædagoger m.fl. havde kendskab til unge, der sælger stoffer for andre for ’selv at tjene penge’ og for ’selv at få adgang til stoffer’.

Manipuleret eller truet til at begå kriminalitet

Besvarelserne viste imidlertid også, at nogle udsatte unge bliver presset eller manipuleret til at begå narkotikakriminalitet af andre. 40 procent af de fagprofessionelle kendte unge, som var blevet ’lokket og manipuleret’ til at sælge stoffer, og 4 ud af 10 kendte til unge, der var blevet ’voldeligt truet’ til at sælge stoffer, mens 57 procent havde kendskab til unge, som solgte stoffer, fordi de var fanget i gæld. Undersøgelsen viste også, at udsatte unge jævnligt udnyttes til at transportere og opbevare stoffer for kriminelle, ligesom udsatte unge er i risiko for at få deres digitale identitet og bankkonti udnyttet. Lignende tendenser gør sig gældende for udsatte voksne, og det ser ud til, at flere i denne gruppe bliver udsat for vold og trusler, når de bliver presset til at begå narkotikakriminalitet.

Erfarne kriminelle tilpasser forretningen strammere lovgivning

”Det har længe været kendt, at narkotikakriminelle til tider udnytter udsatte unge og voksne som en del af deres forretningskoncept. Vores undersøgelse peger imidlertid på, at det ser ud til at være et voksende problem, og at de væsentligste årsager til det er, at der er kommet øget konkurrence på det kriminelle stofmarked, og at erfarne kriminelle er begyndt at tilpasse deres forretning til de senere års strammere bande- og narkotikapolitik, som også betyder flere politiaktioner imod dem. Det gør de så ved at rekruttere og ’outsource’ de mest risikofyldte opgaver til udsatte borgere,” siger antropolog og lektor Thomas Friis Søgaard, som har stået for undersøgelsen på Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Fakta:

Rapporten ”Exploring drug supply, associated violence and exploitation of vulnerable groups in Denmark” er lavet i samarbejde med Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), og udført af forskere på Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
331 fagprofessionelle, som arbejder med udsatte borgere i Danmark, har deltaget i undersøgelsen.

Kontakt:

Lektor Thomas Friis Søgaard, Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Tlf: 28727938. Email: tfs.crf@psy.au.dk