Pleje og hjælp til borgere med rusmiddelproblemer

Undersøgelse af, hvordan kommunens pleje- og omsorgsmedarbejdere møder og takler mennesker, som har problemer med alkohol og stoffer. Og hvordan vi kan gøre det lettere for de ansatte at hjælpe udsatte mennesker med rusmiddelproblemer.

Formål

Pilotprojektet undersøger møder mellem pleje- og omsorgspersonaler og borgere med hjælpebehov og aktivt rusmiddelbrug for at samle viden om møderne og de dilemmaer, de kan medføre, samt hvordan disse tackles aktuelt. Med afsæt i undersøgelsen ønsker vi at udvikle redskaber til at optimere disse møder for såvel personalet (fokus på fx sikkerhed, faglig viden) og for borgerne (så de får bedst mulig hjælp i forhold til deres situation).

Baggrund

I Danmark har vi en voksende gruppe af borgere med hjælpebehov og rusmiddelproblematikker. Det skyldes blandt andet, at vi er blevet bedre til at skadesreducere og behandle rusmiddelbrug og følgesygdomme, så flere personer med problematisk rusmiddelbrug lever længere. Det betyder samtidig, at flere borgere fra denne målgruppe af personer med problematisk forbrug af rusmidler får behov for kommunale omsorgstilbud i form af hjemmepleje og plejehjemspladser. Derfor får omsorgs- og plejepersonale øget berøringsflade med målgruppen af borgere med rusmiddelproblematikker aktuelt og fremadrettet. Det kan give særlige udfordringer bl.a. i kraft af, at borgere med rusmiddelproblematikker dels kan have særligt komplekse sundhedsudfordringer, som er vanskelige at udrede og behandle, dels kan møder med disse borgere også indbefatte etiske og praktiske dilemmaer for personalet i omsorgssektoren.  

Undersøgelsen

Vi undersøger pleje- og omsorgspersonalers erfaringer med at arbejde med marginaliserede borgere med rusmiddelbrug gennem deltagerobservation, hvor vi følger personalet i deres hverdag, og gennem interviews med medarbejdere i to kommuner.

Projektet løber fra 1. august 2022 til 1. august 2023.

Samarbejdsrelationer

Projektet er udviklet i samarbejde med MANTRA (Moesgaards ANTRopologiskes Analyseenhed), Aarhus Universitet, og vi samarbejder med Odder kommune, Syddjurs kommune samt SOSU-Østjylland.