Opfattelse af utryghed på offentlige steder

Undersøgelse af, hvordan mennesker opfatter og oplever utryghed og tryghed på offentlige pladser, hvor fx grupper mennesker mødes og drikker alkohol sammen og unge hænger ud om aftenen.

Formål

I dette projekt undersøger vi et mindre torv i en forstad til Aarhus med særlig fokus på grupper, der af andre kan og ofte bliver opfattet som nogle, der gør stedet utrygt. Det er mennesker, som samles for at drikke alkohol, og en gruppe unge, som hænger ud på torvet. Vi undersøger, hvad der skaber tryghed og utryghed for dem, og for andre af torvets brugere. Herigennem ønsker vi at diskutere, hvordan vi som samfund kan nuancere den gængse forståelse af, hvad der giver tryghed i det offentlige rum.

Baggrund

Tryghed er blevet et centralt tema i den offentlige debat. Tryghed formodes forskningsmæssigt at bero på flere aspekter blandt andet tilstedeværelsen af andre mennesker i det offentlige rum, hvordan de fysiske omgivelser bliver vedligeholdt, synligt politi eller sikkerhedsvagter og infrastruktur. Politikere og borgere i almindelighed diskuterer ofte tryghed ud fra en generaliseret forståelse af, hvad tryghed er. I denne forståelse bliver bestemte typer adfærd og mennesker set som 'utryghedsskabende'. Det er fx mennesker, som har en højlydt opførsel, drikker eller indtager andre rusmidler offentligt eller hænger ud uden synligt formål på en plads, en gade eller et torv og hjemløse personer og unge mænd i hættetrøjer. Myndighederne, organisationer og virksomheder forsøger ofte at fremme trygheden med skilte, overvågning, politipatruljering og/eller private sikkerhedsvagter og ”fjendtlig” eller ”mørk” arkitektur, som skal forhindre bestemte typer adfærd, som at nogen overnatter på en bænk fx.

Denne type indgreb og arkitektur kan dog skabe andre former for utryghed eller besværliggøre, begrænse eller forhindre ophold og anden brug af de offentlige rum. Faktisk peger forskning på, at tryghed afhænger af konteksten og varierer fra person til person og sted til sted. Der er således brug for mere viden om og forståelse for, hvordan folk oplever utryghed og opfatter, hvad der er utrygt, da den generaliserede opfattelse ikke gælder for alle mennesker i alle situationer.

Undersøgelsen

Vi undersøger oplevelsen af tryghed og utryghed gennem etnografisk feltarbejde og interviews med de mennesker, der arbejder på og ved torvet, og de mennesker, som kommer der og opholder sig der af forskellige årsager.  

Projektet løber fra 1. august 2022 til 31. december 2024.

Finansiering

Projektet er finansieret af AUFF NOVA.

Samarbejdsrelationer

I projektet samarbejder vi blandt andet med den lokale boligsociale indsats.