Mikrodosering af psykedeliske stoffer

Undersøgelse af hvordan og hvorfor mennesker i Danmark bruger mikrodoser af psykedeliske stoffer til at forbedre deres trivsel og præstation eller mod lidelser som migræne og depression.   

Formål

Projektet skal give indblik i, hvorfor og hvordan folk bruger psykedeliske stoffer som LSD og Psilocybin-svampe i meget små doser, og hvad de får ud af det. Vi vil forsøge at forstå, hvorfor mennesker som individer og i fællesskaber prøver at forbedre deres helbred, trivsel og præstationer og afdække, hvordan læger, sygehuse, psykologer m.fl. ikke møder eller har svært ved at hjælpe mennesker, som enten ikke stoler på sundhedssystemet eller ikke bliver set som patienter.

Baggrund

Terapeutisk og optimerende stofbrug er et relativt nyt men voksende emne inden for rusmiddelforskningen i Danmark, hvor flere unge er begyndt at bruge stoffer til at klare sig bedre i hverdagen. Indtil nu har forskningen primært fokuseret på ikke-medicinsk brug af lægemidler, men det viser sig, at psykedeliske stoffer også spiller en rolle. Indtil videre tyder undersøgelser på, at mikrodosering af psykedeliske stoffer bl.a. benyttes til at trives bedre i hverdagen, fremme ens præstationer og som selvmedicinering mod bl.a. stress, angst og depression. Psykedeliske stoffer har længe været brugt terapeutisk af oprindelige folk forskellige steder i verden og har spillet en vigtig rolle i 50-60’ernes psykiatriske eksperimenter. En ny bølge af interesse for psykedeliske stoffer har vist sig i medicinsk forskning, hvor behandling af psykiatriske lidelser med psykedeliske stoffer foreløbig ser ud til at give lovende resultater. Denne psykedeliske renæssance, særligt i form af mikrodosering, spreder sig hurtigt i samfundet, og synes i nogle miljøer at være en ny måde at løse hverdagsproblemer på. Der findes både kurser, fælleskaber og guides online samt internetfora, hvor folk søger information om og deler erfaringer om mikrodosering.

Undersøgelsen

Dataindsamlingen foregår via kvalitative interviews og to digitale metoder:

  • digital text-mining – analyse af online tekstkommunikation. Her analyserer vi sekundærdata; data som er skabt af og til fællesskaber for mikrodosering.
  • online spørgeskemaundersøgelse. Her indsamler vi primærdata; data, som specifikt er skabt til forskningen.

Desuden er vores kvalitative interview med personer, som mikrodoserer, primærdata.
Kombinationen af disse to slags data giver en unik mulighed for at opnå viden om en relativt skjult gruppe mennesker og er med til at uddybe den indtil nu begrænsede viden om mikrodosering som hverdagspraksis blandt danskere. Vi forsøger bl.a. at få svar på:

  • Hvilke effekter oplever personer, der mikrodoserer, og hvilke problemer søger de at løse med mikrodosering?
  • Hvordan opfatter personer, som mikrodoserer, sundhedssystemet? Og hvilke problemer taler de med sundhedsansatte om?
  • Hvilke informationskilder benytter personer, der mikrodoserer, og hvilken rolle spiller disse for deres praksis med at mikrodosere?
  • Hvilke sociale, økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser er der ved mikrodosering som hverdagspraksis?

Projektet foregår fra 1.januar 2020 til 31.december 2022