EPPIC

Center for Rusmiddel Forskning (CRF) informerer hermed om, at databehandler for forskningsprojektet EPPIC (Enhancing Prevention Practices on polydrug use among youth In Criminal justice systems) overdrages fra Aarhus Universitet til VIA University College.

Spørgsmål til overdragelse af databehandler rettes til centerleder ved CRF. Forskningsprojektet var på CRF ledet af Vibeke Asmussen Frank, og ledes med overdragelse af databehandler til VIA University College fortsat af Vibeke Asmussen Frank (vfra@via.dk).