Stofbrugere, socialt udsatte og coronakrisen

Undersøgelse af stofbrugere og andre socialt udsatte borgeres erfaringer under coronakrisen med fokus på, hvordan brugere af varmestuer, stofindtagelsesrum og herberger håndterer nedlukning og begrænset social kontakt

Formål

Formålet med projektet er at belyse, hvordan socialt udsatte borgere håndterer tilværelsen under corona-nedlukningen. Dette gør vi ved at undersøge, hvordan tiltag rettet mod at reducere social kontakt påvirker borgere for hvem sociale relationer og social nærhed på væresteder, stofindtagelsesrum, herberger etc. kan være afgørende for at klare hverdagen. Fund fra undersøgelsen kan fx bruges til at tilrette sociale indsatser, hvis nye brugere og behov dukker op under coronakrisen og nye måder at hjælpe på viser sig brugbare.

Baggrund

Mange tilbud til hjemløse og andre af de mest udsatte borgere falder under de 'kritiske funktioner', der holder åbent trods nedlukning, men med restriktioner for åbningstider, målgruppe og social kontakt. Formelle tilbud såsom herberger eller varmestuer udgør dog kun udgør én - omend afgørende - måde, hvorpå brugerne klarer sig. Projektet arbejder ud fra en formodning om, at de sociale netværk, der findes i fællesskaber blandt socialt udsatte, ligeledes er afgørende for folks evne til at opretholde tilværelsen på kanten af velfærdssystemet. Disse fællesskaber beskrives ofte som 'risiko-fællesskaber', der fastholder folk i udsathed. Det er imidlertid også her, folk kan få et måltid mad, en overnatning, tryghed eller tilhørsforhold i fraværet af formelle støttemuligheder. På den baggrund skal projektet bidrage med viden, om de konsekvenser nedlukningen samt påbud om social distancering har for borgere, for hvem kontakten til andre mennesker kan være afgørende for at klare sig.

Undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på feltarbejde i to større danske byer. Her udfører vi feltobservationer på herberger og varmestuer samt andre sociale hjælpesteder. Målgruppen er brugere, der påvirkes af den nedsatte kapacitet på de steder, de normalt benytter. Vi laver interviews og har samtaler med brugerne af disse steder samt med medarbejdere. Vores fokus er at undersøge:

  1. hvordan brugere af væresteder, herberger og stofindtagelsesrum påvirkes af og håndterer den nedsatte kapacitet på disse tilbud
  2. den rolle sociale fællesskaber, som ofte er løseligt knyttet til disse steder, spiller i forhold til at klare hverdagen

Projektet løber fra 1. maj 2020 til oktober 2021

Finansiering

Undersøgelsen er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og Center for Rusmiddelforskning 

Projektleder

Projektmedarbejdere

Nikolaj Mørk Thorsen

Antropologistuderende

Aarhus Universitet

nikolaj-mt@hotmail.com


Hør podcast om undersøgelsens fund


Hør artiklen som podcast