Stefan Nygaard Hansen

Titel

Lektor

Primær tilknytning

Stefan Nygaard Hansen

Fagområder

  • Biostatistik
  • Kausal inferens
  • Ventetidsanalyse
  • Epidemiologi

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Jeg arbejder med statistiske metoder primært inden for områderne kausal inferens og ventetidsanalyse.

Blandt andet interesserer jeg mig for hvordan man estimerer kausale parametre.

Uddannelse

Jeg underviser i basale og videregående statistik-kurser på vores sundhedsfaglige uddannelser samt medicinuddannelsen. Jeg forsøger at gøre læringen af komplekse metoder nemmere ved at bruge interaktive redskaber i min undervisning.

Jeg er medlem af censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser og censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark.

Jeg er desuden studieleder på de sundhedsvidenskabelig uddannelser.

Rådgivning

Jeg er en del af BIAS som er et biostatistisk rådgivningsorgan på Health. Her yder jeg biostatistisk rådgivning til mindre og større forskningsprojekter typisk forankret på AU. Rådgivningen består af alt fra planlægning af studie, til analyse og fortolkning af resultater.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte aktiviteter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle