Lars Larsen

Titel

Professor MSO, MSc, PhD

Primær tilknytning

Lars Larsen

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Uddannelse

Vejlederbrev

 

I dette brev giver jeg lidt generel information om, hvad jeg vejleder i, og hvordan jeg typisk griber vejledningen an. Jeg vil dog oftest være lydhør overfor dine ønsker omkring, hvordan vejledning skal forløbe, så det er vigtigt, at du spørger, hvis du gerne vil vejledes på en bestemt måde. Spørg altid hvis du er i tvivl.

Hvad vejledes der i?

Jeg vejleder bacheloropgaver, specialer og Ph.d.-afhandlinger. Jeg vejleder opgaver indenfor en bred vifte af områder, men har mest ekspertise ift. ældrepsykologi, personlighedstræk, intelligens og udviklingspsykologi. Hvis du vælger mig som vejleder indenfor et område, jeg ikke underviser eller forsker i, vil jeg kun kunne hjælpe med litteratur i begrænset omfang og vejledningen vil primært være procesorienteret.

Hvor meget vejledes der?

Til hver type vejledning er der fra instituttets side afsat et fast antal timer:

Bacheloropgaver: 1 møde om problemformulering og disposition. Derefter 2-3 vejledningsmøder om tekststykker i opgaven op til 15 sider.

Specialer: 2-3 møder om problemformulering og disposition. Derefter 5-6 vejledningsmøder om konkrete tekststykker op til 65 sider.

Hvordan vejledes der?

Stort set al vejledning tager udgangspunkt i det skriftlige materiale du fremsender inden mødet, hvad end det drejer sig om udkast til problemformulering, konkret tekst eller andet. Jeg skriver inden vejledningen kommentarer ind i dit udkast, og du får disse kommentarer med fra vejledningen. I vejledningen vil jeg typisk give en kort opsamling ift. tekststykkets kvalitet generelt – f.eks. ift. struktur, forståelighed, kvaliteten af redegørelser, analyser, diskussioner etc. Derefter snakker vi så om hvert af disse aspekter med udgangspunkt i det konkrete tekststykke og ift., hvad du har mest brug for at diskutere. Husk i alle tilfælde, at det drejer sig om vejledning, dvs., at du har et ansvar for opgaven og for hvilke kommentarer du arbejder videre med og hvordan.

Jeg tilbyder groft sagt to procedurer for aftaler: 1) vi aftaler hvert møde fra gang til gang – dette giver ”skarpe” deadlines, hvilket for nogle studerende er en fordel og 2) du sender mig en mail, når du er klar til næste vejledning og jeg finder en tid, som regel en uges tid ud i fremtiden (men i travle perioder kan det vare 14 dage) - dette kan være en fordel for studerende, som bliver stressede af deadlines. Proceduren er fleksibel i den forstand, at man kan skifte undervejs.

Hvis du oplever vanskeligheder med skriveprocessen, som ikke kan klares indenfor normal vejledning, så kan du selvfølgelig kontakte mig og bede mig om vejledning uden at sende noget konkret tekst.

Du må gerne sige, hvilken karakter du sigter mod at få for dit speciale, og jeg vil selvfølgelig have dette i baghovedet, når jeg vejleder dig. MEN der er ingen garanti for at du får den karakter, du sigter i mod.

Hvad forventer jeg af dig?

  • At du har sat dig ind i formalia og kravene til din opgave
  • At du i vid udstrækning selv kan lave litteratursøgninger og finde relevant litteratur
  • At du melder klart ud omkring din proces og dine behov ift. vejledning
  • At du indgår i dialog med mig i vejledningen, dvs. at du fortæller mig det, hvis mine forslag og kommentarer ikke giver mening, er uden for din interesse eller overstiger dit ambitionsniveau eller din arbejdstid

 

 

Med venlig hilsen

 

Lars Larsen

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte aktiviteter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle