Bevillinger

Tine Bennedsen Gehrt har modtget en bevilling fra Offerfonden

Postdoc Tine Bennedsen Gehrt har modtaget 1.278.290 DKK til projektet: Selvbiografisk hukommelse og selvforståelse hos ofre for seksuelle overgreb.

Seksuelle overgreb har alvorlige konsekvenser for den enkeltes psykiske sundhed. Desværre ved vi meget lidt om, hvordan seksuelle overgreb påvirker ofrenes erindringer og selvforståelse, på trods af at erindringen om det seksuelle overgreb ofte spiller en afgørende rolle både for den enkelte, i den efterfølgende behandling samt hos politiet og i retten. Et nyt projekt skal undersøge hvordan seksuelle overgreb påvirker hukommelsen hos ofre for seksuelle overgreb i Danmark.
Projektet udføres i samarbejde med Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital, og er støttet økonomisk af Offerfonden.