Behandling af antisocial personlighedsforstyrrelse

Mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse og samtidigt misbrug af alkohol og stoffer er svære at behandle. Men vi kan hjælpe dem. Behandlingsprogrammet Ro På - på engelsk Impulsive Lifestyle Counselling - har vist sig effektivt.


Ro På / Impulsive Lifestyle Counselling har vist sig mest effektiv

Psykoedukationsforløbet Ro På - på engelsk Impulsive Lifestyle Counselling (ILC) - har vist sig at være mest effektivt til behandling af antisocial personlighedsforstyrrelse i forbindelse med rusmiddelbehandling sammenlignet med standardbehandling. Det er udarbejdet ud fra den amerikanske psykolog Matthew D. Geyers guide 'Criminal Lifestyle Curriculum.'

Et arbejdsredskab for alle, der arbejder med stofmisbrug og psykiske problemer

Ro På og Impulsive Lifestyle Counselling kan bruges af alle, som arbejder med mennesker med misbrug og psykiske problemer på behandlingscentre, i kriminalforsorgen, på botilbud eller lignende. Man behøver ikke at være psykoterapeut med lang erfaring indenfor misbrugsbehandling. Der er tale om et afgrænset samtaleforløb, som har vist sig at kunne hjælpe mennesker, der både har et misbrug af psykoaktive stoffer og alkohol og en antisocial personlighedsforstyrrelse, med at nedsætte deres forbrug og ikke droppe ud af misbrugsbehandlingen før tid.

Arbejdsbøger og videoer hjælper dig i gang

Der er en arbejdsbog på dansk til Ro På, og en på engelsk til Impulsive Lifestyle Counselling. Arbejdsbøgerne indeholder baggrunden for samtaleforløbet, beskrivelse af målgruppen, udførlige beskrivelser af de enkelte samtalers fokus og indhold, samt opgaver, der gennemgås sammen med borgeren i forløbet. Download og læs en af de to manualer og se videoerne. Så kan du stille og roligt gå i gang med at bruge metoden. I videoerne herunder viser vi med rollespil, hvordan samtaler foregår ud fra Impulsive Lifestyle Counselling. Videoerne er på engelsk.


Første samtale i Ro På / Impulsive Lifestyle Counselling

Rollespil, som viser, hvordan man som ny kan gennemføre første samtale i Impulsive Lifestyle Counselling-programmet. Tidl. praktikant Ellen Stewart spiller behandler, og psykolog Morten Hesse spiller borgeren 'Klaus.'

Anden samtale i Ro På / Impulsive Lifestyle Counselling

Rollespil, som viser, hvordan man som ny kan gennemføre anden samtale i Impulsive Lifestyle Counselling-programmet. Tidl. praktikant Erin Samuel spiller behandler, og psykolog Morten Hesse spiller borgeren 'Klaus.'  


Hvad er antisocial personlighedsforstyrrelse?

For, at en person kan blive diagnosticeret med antisocial personlighedsforstyrrelse, skal vedkommende som voksen (over 18 år) opfylde mindst tre af disse kriterier:

  1. Overskridelse af samfundets normer i form af kriminelle handlinger, som er alvorlige nok til at kunne føre til arrest
  2. Bedrageriskhed, vedvarende løgnagtighed
  3. Impulsivitet og planløshed
  4. Irritabilitet og aggressivitet, som har været alvorlig nok til, at man er endt i slagsmål mere end en gang
  5. Ligegyldighed over for egen og andres sikkerhed
  6. Vedvarende uansvarlighed i forhold til økonomiske forpligtelser og selvforsørgelse
  7. Nedsat evne til at føle anger efter at have skadet eller såret andre

Ofte er det et adfærdsmønster, som vil have vist sig allerede i barndommen og altså fortsætter ind i voksenlivet. Læs mere uddybende beskrivelse i manualen 'Ro På'.

Du kan også se animationsvideoen til højre, hvor vores tidligere praktikant Anastasia Sibirtseva tegner og fortæller, hvordan antisocial personlighedsforstyrrelse udspiller sig hos en person. 

Eller hør Birgitte Thylstrup og Morten Hesse, der begge er psykologer og forskere, hvad antisocial personlighedsforstyrrelse er, og hvordan fagpersoner kan opdage lidelsen hos en borger.

Alle videoerne er på engelsk.

 

Antisocial personlighedsforstyrrelse-animation

Hvad er antisocial personlighedsforstyrrelse?

Vurdering af antisocial personlighedsforstyrrelse


Antisocial personlighedsforstyrrelse kan behandles

Når man arbejder i psykiatrien, i Kriminalforsorgen, på rusmiddelcentre eller andre steder, hvor man behandler alkoholmisbrug eller stofmisbrug og mennesker med psykiske problemer, møder man jævnligt mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse. Det er en psykisk lidelse, som ikke er let at behandle, og disse mennesker har før været kategoriseret som 'dem, vi ikke kan hjælpe'.

Men Impulsive Lifestyle Counselling - på dansk: Ro På - viser, at det faktisk kan lade sig gøre at hjælpe personer med antisocial personlighedsforstyrrelse, så de ændrer adfærd og kommer til at leve uden konstant konstant at være i konflikt med omgivelserne.

Impulsive Lifestyle Counselling/ Ro På er en let anvendelig og meget struktureret måde at tale med borgeren om problemer, konflikter og handlemåder, så han eller hun får øje på mulighederne for at ændre adfærd. 

Man behøver ikke være en erfaren terapeut eller psykolog for at bruge Impulsive Lifestyle/ Ro På-programmet.

Til højre finder du en animeret video om, hvordan du bruger Impulsive Lifestyle Counselling.

Du kan også se videoen, hvor Birgitte Thylstrup forklarer, hvorfor og hvordan Impulsive Lifestyle Counselling/ Ro På virker.

Sådan bruges Impulsive Lifestyle-programmet

Sådan virker Impulsive Lifestyle-programmet?


Udvikling af Impulsive Lifestyle Counselling og Ro På

Behandlingsmanualerne Ro På og Impulsive Lifestyle Counselling er resultatet af flere forskningsprojekter, hvor vi dels har undersøgt sammenhængen mellem personlighedsforstyrrelser og misbrug af rusmidler og dels har afprøvet og sammenlignet forskellige behandlingsmetoder for mennesker med psykiske problemer, som er i behandling for stofmisbrug. Vi har også undersøgt, hvor godt folk følte sig hjulpet med deres antisociale personlighedsforstyrrelse ved hjælp af Ro På. Se den blå plakat og find videnskabelige artikler her til højre.

Det er Birgitte Thylstrup og Morten Hesse, som har udviklet Impulsive Lifestyle Counselling-programmet og Ro På-manualen. De er begge psykologer og lektorer og har forsket i  og arbejdet med mennesker med både psykiske problemer og problematisk forbrug af alkohol og stoffer i mange år.

 


Vil du vide mere? Så kontakt