Nyhed

Stofbrugere, som klager over angst og depression, har ofte en psykisk lidelse

Ny forskning viser, at en del stofbrugere har brug for psykiatrisk behandling, og at konsekvenserne af utilstrækkelig behandling kan være alvorlige.

I behandlingssystemet har der længe været tvivl om, hvorvidt stofbrugere i behandling ikke vil tage ansvar eller prøver på at få mere medicin, når de siger, at de er triste, angste og deprimerede. Ny forskning viser, at deres behov for psykiatrisk behandling er ægte, og at konsekvenserne af utilstrækkelig behandling kan være alvorlige.

Tvivl om det bare var piveri

Mennesker, som går i behandling for stofmisbrug, fortæller ofte, at de er meget triste, bange eller frustrerede, og de beklager sig over samfundet, deres familier og over de mennesker, som forsøger at hjælpe dem. Men selv om de virker plagede af disse følelser, så har behandlere længe debatteret, om disse patienter rent faktisk lider af en alvorlig psykisk lidelse, eller om de bare prøver at manipulere med sundhedspersonale, behandlere og socialrådgivere for at få mere medicin eller for at undgå at tage ansvar for deres stofbrug og vejen ud af afhængighed.

Næsten en tredjedel har behov for psykiatrisk behandling

En ny undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning, som er publiceret i tidsskriftet ’Addictive Behaviors’, viser, at klager om psykiske symptomer fra patienter med stofmisbrug skal tages alvorligt. Forskerne har fulgt 5825 patienter i Danmark i op til 12 år via nationale registre og fundet ud af, at jo flere psykiske problemer patienter fortalte om ved indskrivningen i stofbehandling, des mere sandsynligt var det, at de samme personer senere skulle have psykiatrisk behandling. Næsten en tredjedel, 1769 personer, blev indlagt til psykiatrisk behandling efter deres misbrugsbehandling. En mindre andel, 27 personer, begik endda selvmord. Jo flere symptomer, de fortalte om ved indskrivningen, des højere var risikoen for, at de måtte have psykiatrisk behandling eller begik selvmord.

Psykiske lidelser hos mennesker med stofmisbrug er alvorligt

”Emnet er velkendt for forskere og behandlere, og vi håber, at denne undersøgelse vil bidrage til, at man begynder at tage psykiske problemer hos personer med stofmisbrug mere alvorligt, også før de er helt afholdende i forhold til stoffer. Vi håber også, at denne undersøgelse vil understøtte en udvikling imod at tilbyde passende behandling, inklusiv psykoterapi, til flere patienter, som både har et stofmisbrug og en psykisk lidelse,” siger psykolog og lektor ved Center for rusmiddelforskning Morten Hesse, som har været med til at lave undersøgelsen.

Thylstrup B, Bloomfield K, Hesse M: Incremental predictive validity of the Addiction Severity Index psychiatric composite score in a consecutive cohort of patients in residential treatment for drug use disorders. Addictive Behaviors. 2018;76:201-207. doi: 10.1016/j.addbeh.2017.08.006.