Nyhed

Selvforståelse hjælper kriminelle misbrugere

Forskere fra Aarhus BSS har udviklet behandlingen Ro På, der hjælper misbrugere, som også har problemer med impulsiv adfærd og kriminalitet.

I programmet Ro På ses kriminalitet og impulsiv adfærd som en livsstil snarere end en diagnose. Foto: Colourbox.com

Impulsivitet, kriminalitet og problemer med at omgås andre. Mange mennesker med misbrug kæmper samtidig med en antisocial personlighedsforstyrrelse, som gør det svært at gennemføre behandling for misbruget. Nu viser forskning fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus BSS, at en ekstra indsats på bare seks samtaler kan reducere deres frafald og øge udbyttet af behandlingen.

I forskningsprojektet deltog i alt 175 misbrugere med antisocial personlighedsforstyrrelse. 80 fik det tilbud, der almindeligvis gives i misbrugsbehandling, og af dem droppede 54 procent ud. 95 fik suppleret den almindelige behandling med programmet Ro På. Deres frafald var på 42 procent, og tre måneder senere havde de også et mindre forbrug af stoffer end deltagerne i almindelig behandling.

”Deltagerne i Ro På havde både et lavere frafald end andre med antisocial personlighedsforstyrrelse og end misbrugere i behandling generelt. Det viser, at vi kan øge hjælpen til mennesker, der er impulsive og derfor lever et ustabilt liv,” siger Lektor Morten Hesse, der står bag forskningsprojektet sammen med lektor Birgitte Thylstrup, begge fra Aarhus BSS.

Forskerne håber, at behandlingen kan bruges i den sociale sektor og i kriminalforsorgen, hvor der kun findes få behandlingstilbud til mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse. Det skyldes blandt andet, at disse mennesker generelt opfattes som meget svære at behandle, og at de sjældent opsøger behandling selv, bortset fra når de har problemer med misbrug.

Fokus på adfærd og konsekvenser
Ro På består af seks strukturerede samtaler. Samtalerne fokuserer på, hvad deltageren drømmer om og ønsker sig i livet, og hvordan den impulsive og kriminelle adfærd kommer i vejen for drømmene.

”En deltager havde smadret sin lejlighed, fordi hans kæreste havde overnattet ved en veninde uden at lægge besked. I stedet for at overveje, om vreden var rimelig, undersøgte behandler og deltager konsekvenserne – lejligheden var smadret, og kæresten gik sin vej. Det motiverede deltageren til at finde andre måder at reagere på,” forklarer Morten Hesse.

I programmet ses kriminalitet og impulsiv adfærd som en livsstil snarere end en diagnose. På den måde bliver det lettere at tale om problemerne uden at stigmatisere deltageren som kriminel eller patient.

Brug for enkle metoder
I forskningsprojektet blev Ro På gennemført af personalet på behandlingsstederne efter blot halvanden dags kursus, og den gode effekt blev opnået, selvom deltagerne i gennemsnit kun mødte op til tre samtaler. Morten Hesse afviser ikke, at andre former for motiverende samtaler kan have en lignende effekt, men ser store fordele ved netop Ro På.

”Mange behandlingssteder har en stor udskiftning af personale. Der er brug for nogle enkle metoder, som er lette at lære. Derfor har vi lavet Ro På som en struktureret arbejdsbog, som ikke kræver, at behandleren er uddannet terapeut,” siger Morten Hesse.

FAKTA
Ro På – om behandlingen:
Behandlingen gives som seks timers individuel samtale om følgende emner:

  1. Tanker og adfærd relateret til antisocial personlighedsstruktur
  2. Impulsiv adfærd og umiddelbare konsekvenser
  3. Impulsiv adfærd i relation til stolthed og selvværd
  4. Værdier, der kan støtte eller hindre ændringer
  5. Social støtte
  6. Opfølgning

De forskellige emner præsenteres, og deltageren kan arbejde med eksempler fra sit eget liv, hvis han eller hun ønsker det.

Manualen er udviklet af Birgitte Thylstrup og Morten Hesse fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus BSS med udgangspunkt i programmet ”Lifestyle Issues”, udviklet af G.D. Walters.

Find manualen på Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside:
http://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/

 

Yderligere information:
Lektor Morten Hesse
Telefon: 4587165343
Mobil: 21664936
E-mail: mh.crf@psy.au.dk

Lektor Birgitte Thylstrup
Telefon: 4587165336
Mobil: 21587881
E-mail: bt.crf@psy.au.dk

 

Forskningsartikler:

Impulsive lifestyle counselling to prevent dropout from treatment for substance use disorders in people with antisocial personality disorder : A randomized study. / Thylstrup, Birgitte; Hesse, Morten.
I: Addictive Behaviors, Vol. 57, 2016, s. 48-54.

 

Psycho-education for substance use and antisocial personality disorder : A randomized trial. / Thylstrup, Birgitte; Schrøder, Sidsel; Hesse, Morten.
I: BMC Psychiatry, Vol. 15, 283, 14.11.2015.