Nyhed

Nogle unge tager medicin for at leve op til krav om succes

Nogle studerende føler, at det er så svært at leve op til samfundets krav om succes, at de bruger receptpligtig medicin til at optimere deres præstationevner på studiet.

”Enten lykkes man, eller så er man ingen,” siger en kvindelig journaliststuderende. Hun er en af de 60 unge mellem 18 og 25 år på en videregående uddannelse, som antropolog Jeanett Bjønness og kolleger på Center for Rusmiddelforskning har interviewet. Alle de unge i den kvalitative undersøgelse er udvalgt, fordi de bruger receptpligtig medicin til enten at trives eller forbedre deres præstationer.  Lidt flere end halvdelen af de interviewede bruger medicin til sidstnævnte - at optimere deres ydeevne eller præstation. Undersøgelsen er den første, som systematisk har interviewet danske studerende om deres brug af receptpligtig medicin til at trives eller præstere bedre.

 

Ritalin og betablokkere

De interviewede bruger især ADHD-medicin som Ritalin og narkolepsi-medicinen Modafinil for at kunne holde sig vågne og koncentrere sig i længere tid. Derudover bruger en del af de interviewede kvinder betablokkere for at dæmpe nervøsitet til eksamen. De unge føler, at de skal kunne sætte flueben ved en lang række præstationer for at være tilfredse med sig selv: En akademisk uddannelse med topkarakterer, et meningsfuldt studiejob, regelmæssig træning, et aktivt socialt liv og gerne en længere udenlandsrejse også.
”De unge, som vi har interviewet, føler, at de skal være aktive, vælgende og iværksætteragtige. Hvis ikke de er det, er det problematisk, og de føler sig utilstrækkelige,” siger antropolog Jeanett Bjønness, som står i spidsen for undersøgelsen.
Den følelse understreges af Hanna på 23 år fra undersøgelsen:
”Hvis du får en firer i kemi, så bor du i en papkasse lige om lidt,” har hun sagt i interviewet.

 

”Medicin er en krykke, man burde kunne leve uden.”

Hanna bruger betablokkere for at klare eksamen. Hun mener egentlig, at hun burde kunne klare sig uden, men tager alligevel medicinen hver gang ”for en sikkerheds skyld.”
Det er karakteristisk for en stor del af de unge i undersøgelsen, at de er ambivalente omkring deres brug af medicin. De synes, at de burde kunne klare sig uden, men føler ikke, at de så kan leve op til kravene om succes på alle fronter.
En mandlig 24-årig universitetsstuderende, som bruger Ritalin for at kunne arbejde flere timer hver dag, siger således:
”Medicin er en krykke man burde kunne leve uden.”

 

Målstregen er mobil

De studerende i undersøgelsen kan ikke sætte navn på, hvem eller hvad, der kræver så meget af dem.
”De unge fortæller, at kravet om succes er noget uhåndgribeligt, som ”bare ligger der hele tiden”,” forklarer Jeanett Bjønness.
”Dermed bliver succeskravet også en mobil målstreg, der hele tiden flytter sig og er umulig at leve op til. De når aldrig helt i mål. Medicinen er et middel til at præstere lige lidt bedre, end de kan uden.”

 

FAKTA

  • ”Medikaliseret ungdomsliv? - Et kvalitativt studie af unges ikke-medicinske brug af receptpligtig medicin set i forhold til deres sundhed, trivsel og risikoadfærd er foretaget af Center for Rusmiddelforskning v. antropolog Jeanett Bjønness.
  • 60 studerende mellem 18 og 25 år fra forskellige uddannelsesinstitutioner er blevet interviewet. Alle de interviewede bruger receptpligtig medicin til enten at trives (sove bedre fx) eller til at præstere bedre.
  • Halvdelen af de interviewede, og flest mænd, bruger medicin til at optimere deres ydeevne eller præstation. 
  • ADHD-medicinen Ritalin er det mest udbredte middel til at optimere. 
  •  I undersøgelsen er det kun kvinder, som bruger betablokkere til at dæmpe eksamensangst