Nyhed

MOVE-rusmiddelbehandling fungerer også i grupper

MOVE som gruppebehandling for unge med rusmiddelproblemer viser lovende resultater.

Center for Rusmiddelforskning har evalueret MOVE-metoden, som gruppebehandling for unge, og metoden ser ud til at virke godt. MOVE- rusmiddelbehandling i grupper for unge er blevet afprøvet af Socialstyrelsen sammen med seks kommuner fra 2019 til 2022.

MOVE blev i sin tid afprøvet og udviklet som individuel behandling for 15-25-årige med rusmiddelproblemer af Center for Rusmiddelforskning og Socialstyrelsen i samarbejde med ni kommuner. MOVE er et struktureret behandlingsforløb med 12 sessioner, som indeholder motiverende samtaler, kognitiv adfærdsterapi, påmindelser om at møde op, gavekort og systematisk brug af afdækningsredskabet UngMap.

De gode resultater fra MOVE førte til, at Socialstyrelsen og seks kommuner valgte at afprøve behandlingsmetoden i grupper.

Evaluering af MOVE-gruppebehandling

Overordnet set ser MOVE gruppebehandling ud til at virke godt. Evalueringen viser blandt andet, at: 

  • Næsten halvdelen af de unge ikke ryger hash seks og ni måneder efter, at de begyndte i behandling. Og ca. en tredjedel tager ikke andre stoffer seks måneder efter, at de kom i behandling.
  • De unge trives generelt bedre, og andelen af unge, der er svært belastede, bliver halveret i løbet af behandlingen.
  • Om de unge holder op med at bruge stoffer hænger sammen med, hvor stort deres forbrug af stoffer var, da de begyndte i behandlingen. Det ved vi dog også fra tidligere undersøgelser.
  • Det koster lidt mindre pr. deltager, når unge går i gruppebehandling i stedet for individuel behandling med MOVE.

Der er flere resultater fra forsøget med MOVE som gruppebehandling, ligesom forskerne også peger på nogle forhold, som rusmiddelcentre skal være opmærksomme på, hvis de vil tilbyde MOVE som gruppebehandling.

Hent rapporten Evaluering af MOVE-gruppebehandling for unge. Faglig rapport 2023

Læs opsummering af forsøget med MOVE-gruppebehandling og resultaterne ved Social- og Boligstyrelsen

Evalueringsrapporten fra Center for Rusmiddelforskning er udarbejdet af Mads Uffe Pedersen, Karina Berthu Ellegaard Skov, Michael Mulbjerg Pedersen, Kirsten Søndergaard Frederiksen og Sidsel Helena Karsberg.