Nyhed

Især kvinder og ældre personer bruger cannabis som medicin

Danskerne bruger cannabis som medicin til både fysiske og psykiske lidelser og oplever generelt en god effekt og få bivirkninger, viser undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning.

I 2018 iværksatte danske politikere en medicinsk cannabis-ordning med det formål at skabe en lovlig og sikker ramme for, at udvalgte patientgrupper kan afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af anden medicin. Nu viser en undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning, at mange danskere bruger cannabis fra det illegale marked som medicin. I undersøgelsen har ph.d.-studerende Sinikka Kvamme kortlagt brugen af cannabis som medicin blandt danskerne. I alt har 3.021 svaret anonymt på et online spørgeskema fra juli 2018 til november 2018. Af alle deltagere var det under ti procent, som fik cannabis på recept af lægen.

Især kvinder og ældre bruger cannabis som medicin

Sinikka Kvamme fortæller:
”Generelt kan vi se, at det er den lidt ældre del af befolkningen, som bruger cannabis som medicin, med de fleste i aldersgruppen 45 til 64 år. Derudover er der en overvægt af kvinder. Det er interessant, fordi vi ved, at dem, der bruger cannabis rekreativt – altså som rusmiddel - typisk er yngre mænd. Men der er altså noget, der tyder på, at cannabisbrugere med en medicinsk grund til forbruget typisk er lidt ældre og kvinder. Desuden kan vi se, at kun 30 procent af, dem, der bruger cannabis som medicin, er fuldtidsbeskæftigede; en del er på pension, mens andre er for syge til at arbejde fuld tid og enten er i reduceret beskæftigelse som jobprøvning eller ressourceforløb eller på førtidspension.”
Et andet fund fra undersøgelsen er, at to ud af tre af dem, der bruger cannabis som medicin, har meget lidt eller ingen erfaring med at bruge cannabis som nydelsesmiddel.
”Så det ser ud som om, at det at bruge cannabis som medicin tiltrækker nye brugere,” tilføjer Sinikka Kvamme.

Cannabisolie er mest populært som medicin

De fleste i undersøgelsen bruger cannabisolie. Olier med et højt indhold af CBD er allermest brugt, mens det kun er 27 procent af brugerne, som inhalerer cannabis i form af røg eller damp. De CBD-olier, der er tilgængelige i Danmark, har typisk et lavt indhold af THC, som er den komponent i cannabis, der gør brugeren ’skæv’. Så når man bruger CBD-olier, bliver man som regel ikke skæv.
”Og det er jo interessant, fordi også det indikerer, at det ikke primært er en rus, folk søger, når de bruger cannabis som medicin,” siger Sinikka Kvamme og fortsætter:
”Der er meget, som tyder på, at CBD-olier med et lavt indhold af THC er blevet mere udbredt i de sidste fem år både i Danmark og i udlandet. Blandt andet konfiskerer politiet mere cannabisolie herhjemme, og cannabisolie er også blevet en fast vare på Christiania. Vi finder også få brugere af CBD-olie, som har brugt produkterne i mere end to år, hvilket også tyder på, at brug af CBD-olie er et relativt nyt fænomen. Vi kan også se, at brugere af CBD-olie ofte er kvinder og ældre og uerfarne i brug af cannabis som nydelsesmiddel, sammenlignet med dem, som også bruger andre typer af cannabis. Så CBD-olierne tiltrækker muligvis et nyt segment af befolkningen.”

Cannabis bliver brugt som medicin til både fysiske og psykiske lidelser

Undersøgelsen viser også, at cannabis bliver brugt som medicin til mange forskellige lidelser. Mange oplyser, at de bruger cannabis mod kroniske smerter, gigt, migræne og fibromyalgi, men der er også en relativ stor udbredelse af brug mod angst, depression, stress og søvnproblemer. Så det er både somatiske, altså fysiske, og psykiske lidelser, som folk bruger cannabis til at håndtere.
”Og det er faktisk også det billede, man ser, når man kigger på lignende studier fra USA og Canada,” bemærker Sinikka Kvamme.
Langt de fleste deltagere i undersøgelsen oplever en god effekt af at bruge cannabis som medicin, og oplever også relativt få bivirkninger.
”Faktisk er det lidt over halvdelen, som fortæller, at de ikke har oplevet bivirkninger ved at bruge cannabis som medicin. Desuden er der mange, som oplever en betydelig søvnforbedrende effekt af cannabis, f.eks. at de kan sove igennem om natten i stedet for at vågne hver anden time,” siger Sinikka Kvamme.

Ikke repræsentativ og flere resultater

Undersøgelsen viser et øjebliksbillede af brug af cannabis som medicin i Danmark og er ikke repræsentativ, da deltagerne selv har meldt sig til undersøgelsen. Det er derfor sandsynligt, at dem, som ikke har haft succes med at bruge cannabis som medicin, har været mindre tilbøjelige til at deltage.

Du kan læse flere resultater fra undersøgelsen i den videnskabelige artikel:

Beyond the high: Mapping patterns of use and motives for use of cannabis as medicine