Nyhed

Forældre til unge med dobbeltdiagnose har brug for specialiseret hjælp

Viden om psykiske lidelser og rusmidler, individuelle samtaler og samtaler med andre forældre kan hjælpe forældre til unge, der har en psykisk lidelse og rusmiddelproblemer.

Det viser en evaluering af en ny behandlingsmodel, som Novavi Stofrådgivningen har afprøvet i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning.

Vi mangler viden om unge med dobbeltdiagnose

Forældre til unge med psykiske lidelser og et stort alkohol- eller stofforbrug – såkaldt dobbeltdiagnose - bruger ofte mange kræfter og megen tid på at få hjælp til deres store barn samtidig med, at de skal passe jobbet, få hverdagen til at hænge sammen og tage sig af evt. andre børn i familien. I Danmark mangler vi viden om, hvordan vi bedst behandler unge med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer, og hvordan deres forældre kan støtte de unge, mens de selv og resten af familien trives. Det ved psykoterapeut Anine Boisen, som arbejder i Novavi Stofrådgivningen i København, og derfor udviklede hun Vi-modellen i 2019, som netop er et specialiseret tilbud til forældre, der har en ung med dobbeltdiagnose i familien.

Både individuelle samtaler og gruppesamtaler

Vi-modellen består af syv samtaler for forældrene, hvoraf de tre er individuelle, mens fire samtaler foregår i gruppe med andre forældre. I samarbejde med Center for Rusmiddelforskning testede Anine Boysen dette forløb med to hold forældre; otte mødre, fire fædre og ti unge. Forældrene havde på det tidspunkt oplevet store problemer med de unges trivsel, brug af rusmidler og familielivet. De unge var mellem 16 og 28 år og havde diagnoser som ADHD, angst og depression m.m. De unges rusmiddelbrug var fortrinsvis hash, og nogle tog også andre stoffer som kokain og MDMA. Forældrene og de unge blev interviewet både før og efter forløbet med Vi-modellen, terapeut Anine Boisen blev interviewet om sine erfaringer, og samtalesessionerne blev optaget.

Viden og fokus på god kommunikation hjælper

Den indsamlede viden viser, at forældrene følte, at det var meget brugbart at få viden om psykiske lidelser og rusmiddelbrug, så de kunne afstemme deres forventninger til den unge og undgå konflikter på grund af for høje forventninger og krav. Vi-modellen fokuserer særligt på at forbedre kommunikationen mellem forældre og unge, og det betød, at flere forældre oplevede at få et bedre forhold til de unge og mere afslappet samvær i familien. Samtidig var forældrene både glade for at vende deres individuelle situation med en ekspert og derefter dele erfaringer med andre forældre med samme udfordringer. Det fik dem til at føle sig mindre isolerede og skamfulde.

Se rapporten ’Forløb for forældre til unge med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer’ – evaluering af Vi-modellen’

Rapporten er forfattet af Birgitte Thylstrup, Sidsel Schrøder, Jeanett Bjønness og Maria Herold fra Center for Rusmiddelforskning, der hører under Institut for Psykologi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.  

Projektet er finansieret af Helsefonden og Center for Rusmiddelforskning. 

For mere information, kontakt: Birgitte Thylstrup, lektor, psykolog og projektleder på tlf. 21587881

I forbindelse med undersøgelsen af unge og forældres udfordringer og behov for hjælp, når de unge har en dobbeltdiagnose, blev udgivet en Grønbog med input fra forældrene og de unge. 
Grønbogen er også finansieret af Helsefonden.