Ph.d.-projekt undersøger, hvordan danskerne bruger cannabis medicinsk

Et ph.d.-projekt ved Center for Rusmiddelforskning skal som det første i Danmark give et overblik over, hvordan og hvorfor danskerne bruger cannabis som medicin.

14.09.2018 | Marianne Pilegaard

Photo: wendymccormick.com

Fra årsskiftet blev det muligt for læger at udskrive cannabis som medicin til danskere med multipel sklerose, rygmarvsskader, kroniske smerter og bivirkninger ved kemoterapi i en 4-årig forsøgsperiode. Indtil nu har 628 personer fået cannabis på recept, og man forventer. at ca. 1500 mennesker vil få ordineret cannabisplanten som medicin over de næste 4 år. Men langt flere mennesker bruger allerede illegalt cannabis som medicin.

Selvmedicinering med cannabis en stigende trend

”Der er forskellige tegn, som viser, at selvmedicinering med cannabis er en stigende trend blandt danskerne. Emnet er blevet omtalt hyppigt i medierne de sidste par år. I lukkede på grupper på Facebook er der opstået rådgivningsfora, hvor danskerne rådgiver hinanden om brug af cannabis som medicin. Folk, som har positive erfaringer med at bruge cannabis som medicin, rådgiver andre om fx dosering, indtagelsesform, effekter og bivirkninger. De grupper, jeg har kunne finde på Facebook, udgør tilsammen mere end 60.000 medlemmer. Hvor mange af dem, der rent faktisk bruger cannabis som medicin, ved vi selvfølgelig ikke, men det giver alligevel en fornemmelse af omfanget af brugen af cannabis som medicin” siger ph.d.studerende Sinikka Kvamme på Center for Rusmiddelforskning, som står for undersøgelsen.  

Forskning i brug af cannabis som medicin mangler

Center for Rusmiddelforskning og Sinikka Kvamme mener, at det er vigtigt at undersøge danskernes brug af cannabis som medicin både, fordi det er så udbredt, fordi der er mange myter og holdninger til det, mens det halter med forskning i netop brugen af cannabis som medicin.

”Det er for det første vigtigt at få klarhed over, hvilken slags cannabis folk bruger. Cannabis er en kompleks plante og dens effekter og bivirkninger afhænger i høj grad af, hvordan den er sammensat og bliver indtaget. Indholdet af de hovedkomponenter i cannabisplanten THC og CBD har stor betydning for, hvordan den virker. Derfor undersøger vi, hvilke subtyper af cannabis folk anvender, og hvilken indtagelsesform folk foretrækker,” fortæller Sinikka Kvamme og fortsætter:

Udfordringer 

”For det andet er det vigtigt at undersøge de potentielle udfordringer, som er forbundet med selvmedicinering med cannabis. Når medicinering med cannabis foregår uden for sundhedssystemet, er der er række forhold, som er overladt til brugerne selv. Hvor går de hen for vejledning om dosering og indtagelsesform? Hvorfra skaffer de cannabis, og har de en stabil forsyning af samme type cannabis? Desuden følger der også et potentielt stigma med brugen af cannabis som medicin. Derfor spørger vi f.eks. også ind til om forbruget har ledt til konflikt og om, det er noget, man føler et behov for at holde hemmeligt for sin omgangskreds.”

Vigtigt at få brugerperspektiver frem

Da, der er tale om trend i befolkningen og rigtig megen offentlig debat, mener Sinikka Kvamme også, at det er vigtigt at undersøge, hvorfor folk vælger at bruge cannabis som medicin.
”Brugerperspektivet er væsentligt for debatten om medicinsk cannabis. Det er vigtigt at vide, hvilke effekter og bivirkninger folk oplever og, hvilke lidelser de bruger cannabis mod? Ligesom det også er vigtigt at finde ud af, hvilke forventninger folk har til cannabis som medicin. Vil de blot lindre symptomer, helbrede og erstatter cannabis anden medicin? Alt dette ved vi faktisk ikke ret meget om,” siger Sinikka Kvamme.

Andre brugerprofiler end dem, der bruger cannabis rekreativt

Undersøgelsen om brugen af cannabis som medicin skal også oplyse om, hvem der bruger cannabis mod sygdomme.
”Vi ved, at de rekreative brugere ofte er unge mænd. Men man kan godt forestille sig, at denne brugergrupper er lidt ældre og måske med en overvægt af kvinder,” siger Sinikka Kvamme. 

Resultater brugbare for læger og patientforeninger

Center for Rusmiddelforskning forventer, at resultaterne fra ph.d.-projektet vil være brugbare for læger og patientforeninger, som er interesserede i at vide mere om deres patientgruppes brug af cannabis som medicin. Desuden er der også mulighed for, at denne undersøgelse kan være med til at guide fremtidig politik på området og måske også fremtidig forskning på området.

Online survey og kvalitative interview 

Ph.d.-projektet ”Danskernes brug af cannabis som medicin” gennemføres ved et anonymt webbaseret spørgeskema blandt brugere af cannabis som medicin og 25 kvalitative interview. Spørgeskemaet er tilgængeligt online indtil 1. november 2018. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om motiver for brug af cannabis som medicin, forbrugsmønstre, udfordringer med brug samt demografi og holdninger til cannabis som medicin.
Undersøgelsen dækker alle, som bruger eller har brugt cannabis med et medicinsk formål, både legalt og illegalt brug. Folk som har erfaringer med at give cannabis til et barn, en ældre eller en døende person, kan besvare spørgeskemaet på vegne af dem.

Rusmiddelforskning