Nyhed

Flere unge drikker, mens andelen som bruger stoffer ligger stabilt

Fra 2014 til 2019 er andelen af unge, som drikker alkohol hver uge, steget markant fra 19,7 procent til 25,6 procent, mens andelen af 15-25-årige, som bruger illegale stoffer er stabilt.

Tallene er fra Center for Rusmiddelforsknings nationale stikprøveundersøgelse af trivsel og brug af rusmidler blandt unge, som centret har gennemført i 2014, 2015 og senest i 2019.

Stor undersøgelse om trivsel og brug af rusmidler blandt unge

Undersøgelsen er en stor spørgeskemaundersøgelse blandt 15-25-årige i Danmark, hvor vi spørger ind til de unges problemer med bl.a. ensomhed, selvskadende adfærd, depression, konflikter med lærere, slagsmål og pjækkeri fra skolen samt til deres forbrug af rusmidler som alkohol, cannabis, kokain og amfetamin og tillige undersøger sammenhængen mellem de unges trivsel og deres forbrug af rusmidler.

I alt 3046 unge besvarede spørgsmålene i 2019, og undersøgelsen blev gennemført fra marts til maj i 2019.

Flere unge drikker alkohol hver uge

Svarene viser generelt, at flere unge drikker alkohol hyppigt – altså hver uge - mens nogenlunde samme andel unge har brugt stoffer den sidste måned i 2014 (10,83 procent) som i 2019 (11 procent).
Andelen af unge, som drikker alkohol hver uge, er især steget blandt de helt unge, de 15-19-årige, hvor andelen er steget fra cirka 12 procent i 2015 til 20 procent i 2019.

Brugen af stoffer blandt unge er det samme som i 2014

Forbruget af cannabis er faldet en smule blandt de unge fra 2014 til 2019, fra 10,2 til 9,7 procent, mens flere unge har taget kokain den seneste måned. Den andel er steget fra cirka 1,6 procent til 3 procent, hvilket på landsplan svarer til at 12.600 unge i Danmark i 2014 havde brugt kokain den seneste måned, mens 24.500 unge havde taget kokain den seneste måned i 2019. Samlet set er forbruget af stoffer blandt unge dog ikke steget.

Flere unge oplever psykiske problemer

Når vi kigger på trivsel, så viser den nationale stikprøveundersøgelse, at unge generelt oplever flere problemer med ensomhed, depression og selvskade, det vi kalder internaliserende problemer. Således fortæller 16,3 procent af de unge i 2019, at de har ’oplevet en del til rigtigt meget ensomhed’ den sidste måned, mens det samme gjaldt for 13,6 af de unge i 2015. Center for Rusmiddelforsknings stikprøveundersøgelse om unges trivsel og rusmiddelbrug bekræfter dermed andre undersøgelser, som har vist, at unge i Danmark i stigende grad mistrives.

Andelen af unge, som er i konflikt med samfundet og andre mennesker, det vi kalder eksternaliserende problemer, er ikke steget. Til gengæld hænger disse ’adfærdsproblemer’ tæt sammen med et højt forbrug af alkohol og stoffer.

Find alle tallene i rapporten ”Unges trivsel og brug af rusmidler 2014-2019”