Nyhed

7 mio. kroner til at forebygge unges skadelige alkoholforbrug

Motiverende samtaler i grupper, involvering af forældre og klare retningslinjer for alkohol ved fester er nogle af de indgreb, forskere vil afprøve til at sænke alkoholforbruget blandt gymnasieelever.

Foto: Istock

Forskere fra Center for Rusmiddelforskning får nu mulighed for at bygge videre på et pilotprojekt, hvor 1.g-elever har deltaget i motiverende samtaler i grupper og talt om, hvordan deres alkoholforbrug hang sammen med deres trivsel og værdier. Centret har fået næsten syv millioner kroner fra TrygFonden til at udvide projektet til at undersøge flere indsatser over de næste fire år.

Flere deltagere og flere måder at påvirke

I det nye projekt deltager 1.g-elever fra ni forskellige gymnasier – dvs. ca. 49 klasser - og forskerne afprøver flere forskellige måder at påvirke de unges brug af alkohol og andre rusmidler på. Bl.a. vil forskerne afprøve effekten af at ændre fx skolernes retningslinjer og begrænset adgang til alkohol ved fester, at involvere forældrene samt motiverende samtaler i grupper. 

Projektet involverer forskere, praktikere og elever

Ligesom pilotprojektet foregår dette projekt i samarbejde med den amerikanske professor Sarah Feldstein Ewing, University of Rhode Island og professor MSO Anette Søgaard fra SDU. Derudover er professor Janne Tolstrup, SDU, involveret. En række praktikere fra forebyggelsesområdet samt unge fra målgruppen følger også projektet og bidrager til at kvalificere det. På Center for Rusmiddelforskning er lektor Kristine Rømer Thomsen leder af projektet, og adjunkt Lotte Vallentin-Holbech arbejder på projektet sammen med en ph.d.-studerende og flere forskningsassistenter.

Projektet med forebyggelse af skadeligt alkoholforbrug blandt unge begynder i starten af 2023.