Projektgruppen og samarbejdspartnere

Forskningsprojektet Optimering af Digital Søvnbehandling udgår fra Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet er finansieret af en bevilling fra TrygFonden. I forbindelse med udvikling af Hvil® er der indgået et samarbejde med den danske IT-virksomhed Enversion A/S. Der er ingen kommercielle interesser i forskningsprojektet.

Om EPoS

Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS),Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er en tværvidenskabelig forskningsenhed med særlig fokus på sundhedsproblemer samt biologiske, psykologiske og sociale aspekter ved kræft og kræftbehandling. Enheden har de senere år gennemført en række forskningsprojekter, herunder testet effekten af digitalt leveret terapi over for søvnløshed, teleleveret terapi til personer med KOL og kortlægning af psykosociale senfølger blandt tidligere kræftpatienter.

Undersøgelsen ledes af professor Robert (Bobby) Zachariae, der er leder af Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS). Bobby Zachariae har i mange år forsket i forskellige områder af sundhedspsykologien.

Om TrygFonden

TrygFonden arbejder for et samfund, hvor flere med mental mistrivsel og sygdom får en bedre behandling. En af TrygFondens målsætninger er således at udvikle og afprøve nye metoder til mental sundhedsfremme, herunder strukturelle tiltag. Nærværende forskningsprojekt sigter netop mod at udvikle og optimere den behandling, der tilbydes til danskere, der lider af søvnproblemer.

Den søvnbehandling, forskningsprojektet Optimering af Digital Søvnbehandling tilbyder, leveres gennem en dansksproget mobiltelefon-app. Det digitale format muliggør, at flere danskere kan modtage specialiseret hjælp i eget hjem uden at skulle besværes med transport over lange afstande.

Om Enversion A/S

Enversion A/S er en Aarhus-baseret IT-virksomhed med omfattende erfaringer i datadrevet digitalisering på sundhedsområdet. Enversion har en omfattende erfaring inden for projektledelse, bruger-drevet design og applikationsudvikling. Enversions overordnede opgave i projektet er at digitalisere evidensbaserede metoder til og viden om søvnbehandling i et brugervenligt digitalt format. Enversion understøtter projektgruppen fra Aarhus Universitet med sine ekspertkompetencer inden for kunstig intelligens og avancerede analysemetoder, hvorved graden af personalisering og feedback i den endelige løsning øges.

Endelig sikrer Enversion, at den udviklede løsning efterlever markedets gældende standarder for informations- og patientsikkerhed (GDPR, ISO27001 og DA/EN, ISO13485).