Deltagerinformation

Flere og flere mennesker lider af søvnproblemer. Søvnproblemer kan enten vise sig som vanskeligheder med at falde i søvn om aftenen, mange opvågninger i løbet af natten eller opvågning langt tidligere end planlagt. Disse problemer medfører ringere søvnkvalitet og nedsat funktion i dagtimerne, blandt anden i form af øget træthed, nedsat humør, irritabilitet og generel utilpashed. Det er derfor yderst vigtigt, at personer, der oplever søvnproblemer, tilbydes specialiseret hjælp.

Behandling af søvnproblemer

Mange får sovemedicin til behandling af deres søvnproblem. Forskning viser dog, at længerevarende indtag af sovemedicin kan medføre bivirkninger—og heller ikke nødvendigvis kurerer problemet.

Omvendt har en række undersøgelser peget på, at psykologisk behandling effektivt kan forbedre søvnmængden blandt mennesker, der oplever søvnproblemer. Særligt har man fundet, at søvnbehandling leveret gennem digitale virkemidler (f.eks. computer eller mobiltelefon) medfører forbedret søvn, er lettilgængelig for modtageren og ikke medfører nogen kendte bivirkninger.

Vi mangler dog viden om, hvordan denne forbedring finder sted. I dette forskningsprojekt undersøger vi derfor, hvordan digital søvnbehandling leveret gennem en danskudviklet mobiltelefon-app kan optimeres.

Formål

Hovedformålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvilke dele af digital søvnbehandling mest effektivt bidrager til forbedret søvnmængde og –kvalitet. Identifikation af de dele (eller komponenter) af behandlingen, som virker mest effektivt, bidrager til at optimere den søvnbehandling, der tilbydes.

På sigt kan personer, der lider af søvnproblemer, tilbydes mere effektiv behandling, der modvirker søvnproblemer uden kendte bivirkninger. Deltagerne i projektet er rekrutteret med hjælp fra TrygFonden. Bemærk at rekruttering til forskningsprojektet er afsluttet.

Psykologisk søvnbehandling gennem Hvil®

Søvnbehandlingen, der tilbydes gennem Hvil®, er baseret på den nyeste videnskabelige forskning. Hvil® er et digitalt behandlingsforløb mod søvnløshed, der tager udgangspunkt i brugerens egne behov. Gennem intelligent brug af forskning og teknologi hjælper behandlingen med at forbedre brugerens nattesøvn.

Behandlingen strækker sig over en periode på 6 til 9 uger afhængig af, hvordan dit personlige behandlingsforløb udformes. Da behandlingen tilbydes online kan du bruge programmet derhjemme, når det passer bedst ind i din hverdag.

Behandlingen består af forskellige elementer. Du vil blandt andet modtage information om søvnens psykologi. Forskningen tyder nemlig på, at vores adfærd og tanker og søvn kan være med til at påvirke, hvordan vi egentlig sover. Hvil® indeholder også en række konkrete øvelser og råd, som kan være med til at forbedre søvn. Endelig bygger behandlingen på intelligent teknologi, data og forskning. Dette gør det muligt at skræddersy behandlingsforløbet efter den enkelte brugers aktuelle behov.