Personligheden påvirker studievalg og karakterer

Vores personlighed har betydning for, hvilket studie vi vælger, og hvor godt vi klarer os. Forskere fra Aarhus BSS ser nærmere på hvordan.

Personligheden påvirker studievalg og karakterer. Foto: AU Foto

Økonomi, fysik, kunst eller medicin - hvad er jeg bedst til, hvad kan jeg lide? Det kan være svært at vælge det rette fag. Nu viser en undersøgelse af 1067 studerende fra syv forskellige studieretninger ved Aarhus Universitet imidlertid, at personligheden spiller ind, når man vælger uddannelse.

Undersøgelsen viser blandt andet, at studerende på de naturvidenskabelige fag er de mest indadvendte. På psykologi og humaniora er de tilbøjelige til at være bekymrede, eftertænksomme og åbne, og jurister og økonomer scorer lavt på karaktertrækket venlighed.

”Jeg tror resultaterne afspejler en menneskelig tilbøjelighed til at udsøge omgivelser, hvor vi passer ind. Vi vælger fag ud fra vores faglige interesser og styrker, men sandsynligvis også ud fra, hvor vi tror, vores personlighed kommer bedst i spil,” siger Anna Vedel, der som ph.d. studerende ved Aarhus BSS står bag undersøgelsen.

Resultaterne bekræfter i høj grad de forventninger Anna Vedel havde, inden hun gik i gang. Men da de studerende blev undersøgt umiddelbart inden studiestart, viser den også, at forskellene ikke skyldes påvirkninger gennem studietiden.

Selvdisciplin giver gode karakterer
Anna Vedel fandt også ud af, at personligheden har betydning for karaktererne på studiet. Samvittighedsfuldhed, der blandt andet måler selvdisciplin og arbejdsomhed, er det bedste til at forudsige, hvor godt man klarer sig akademisk. Det er ikke overraskende, og det gælder ikke kun på universitetet, men gennem hele skolesystemet.

Andre karaktertræk kan være en fordel på nogle studier og en ulempe på andre. For eksempel giver åbenhed bedre karakterer på statskundskab, mens det på jura trækker i den negative retning.

”Man kan godt forestille sig, at det på statskundskab relativt set er en større fordel at kunne rumme og interessere sig for mange forskellige verdensopfattelser, teorier, værdier og så videre, end det er på det mere detaljeorienterede jurastudie. Fagenes indhold og eksamensformer er meget forskellige.” siger Anna Vedel.

Atypiske studerende klarer sig godt
Undersøgelsen viser imidlertid også, at karaktertræk, der er dominerende på en bestemt uddannelse, ikke nødvendigvis er en fordel, når det kommer til karakterer. For eksempel er de fleste psykologistuderende ret udadvendte, men de få indadvendte på studiet får bedre karakterer.

”Det kan muligvis hænge sammen med eksamensformen. På psykologi er der ingen mundtlige eksaminer – kun skriftlige eksaminer og opgaver, hvor de studerende sidder hjemme og arbejder i længere tid. Det kan være en ulempe for de mere udadvendte, som har brug for at komme ud og blive stimuleret,” siger Anna Vedel

Store individuelle forskelle
Resultaterne kan efter Anna Vedels mening bruges som inspiration til studerende, når de vælger fag, og undervisere, når de planlægger undervisningen. Samtidig understreger hun, at der er tale om gennemsnitlige forskelle mellem grupper af studerende. Der er stadig meget store forskelle, når man ser på de enkelte studerende hver især.

Kontakt:
Navn: Ph.d. studerende Anna Vedel, Aarhus BSS
Email: avedel@psy.au.dk

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget af ph.d. studerende Anna Vedel i samarbejde med professor Dorthe K. Thomsen og lektor Lars Larsen, alle fra Aarhus BSS. Forskerne brugte en dansk version af personlighedstesten NEO Five-Faktor Inventory. Den er oprindeligt er udviklet af P.T.Costa og R.R. MCrae. Resultaterne viser, hvordan de studerende på syv forskellige studieretninger gennemsnitligt scorer i forhold til hinanden.

·         Neuroticisme: bekymring og negative følelser
Høj: psykologi, humaniora

Middel: jura, statskundskab og naturvidenskab

Lav: medicin og økonomi

 

·         Ekstraversion: udadvendthed og positive følelser

Høj: medicin og statskundskab

Middel: psykologi, jura, økonomi og humaniora
Lav: naturvidenskab

 

·         Åbenhed : åbenhed for nye ideer, tanker og oplevelser
Høj: psykologi, humaniora
Middel: medicin og statskundskab

Lav: jura, økonomi og naturvidenskab

 

·         Venlighed: altruisme, tillid og medgørlighed
Høj: medicin, psykologi, naturvidenskab, humaniora
Middel: statskundskab
Lav: jura, økonomi

 

·         Samvittighedsfuldhed: kompetence, ordentlighed og sindighed

Høj: medicin, psykologi

Middel: jura, økonomi, statskundskab, naturvidenskab

Lav: humaniora