Nyt projekt skal hjælpe unge frem mod en ungdomsuddannelse

Professor Jan Tønnesvang fra Aarhus BSS er med i nyt projekt kaldet Sportucation. Projektet skal hjælpe unge i 8.-10. klasse, som er i risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse.

Professor Jan Tønnesvang. Foto: Tine Bagger

Sportucation bygger på, at et godt fællesskab løfter det unge menneske frem ,mod en ungdomsuddannelse, og at en positiv tilgang til ens medmennesker styrker de kvaliteter, der skal til for at det unge menneske kan gennemføre en ungdomsuddannelse. De unge bliver en del af et hold, der er bygget op omkring gensidig respekt, tillid og tro på hinanden og hinandens evner. Den gensidige tillid og respekt kræver netop gensidighed, og dermed ansvar for hinanden. Dette skaber fokus på de nødvendige faglige kompetencer, hvilket understøtter incitamentet for at dygtiggøre sig. 

Sportucation er et samarbejde mellem DGI, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Vejle Boldklub, FC Fredericia, Undervisningsministeriet og Aarhus BSS.

Projektet løber over 4 år med start i september 2019 og er støttet af Bikubenfonden med 8,9 mio. kr.

Se video herunder for mere information om, hvordan man arbejder med teorien om KvaS-Vital i Aarhus Kommune. En teori, der ligger til grund for projektet.