Dimittend fra Psykologisk Institut vinder UFM-pris for sit speciale

Den 30. november 2022 modtog Frida Ramsing, dimittend fra Psykologisk Institut på Aarhus BSS, en hæderspris for sit speciale i forbindelse med Rigsfællesskabets specialekonkurrence.

Frida Ramsing modtager UFM-prisen 2022. Foto: Privat

Færøerne, Grønland og Danmark afholder i fællesskab specialekonkurrencen, der kårer de bedste specialer eller afgangsprojekter om rigsfællesskabet. Tre vindere får hver en præmie på 40.000 kr. og får formidlet deres speciale til en bredere offentlighed. Prisen er en tilbagevendende begivenhed i 2020-2022. Specialekonkurrencen har til formål at skabe et større kendskab til hinanden på tværs af rigsfællesskabet – især blandt unge.

Rektor Brian Bech Nielsen overrakte prisen til Frida Ramsing, hvorefter Martin Breum, journalist og forfatter, interviewede Frida om specialet, som har titlen: "When Death Becomes Complicated: A theoretical investigation and a Qualitative Study of Grief in Greenland."

Dommerpanelets begrundelse
Frida Ramsings speciale adresserer meget aktuelle og svære problemstillinger om død og sorg ved at stille spørgsmålet om, hvordan man, baseret på psykologisk teori og praksis, kan forstå sorg i en Grønlandsk kontekst. I en kritisk analyse af såvel WHO’s nye diagnose for patologisk sorg og aktuelle undersøgelser i Grønland konkluderer Frida på, at disse ikke arbejder tilstrækkeligt med kulturelle og aktuelle kontekster som centrale for, hvordan sorg skal forstås og mødes i en professionel tilgang.

Specialet kobler det teoretiske review af sundhedspsykologiske henholdsvis kul-turorienterede psykologiske teoriers tilgang til sorg som enten en potentiel patologisk tilstand eller en fundamental eksistentiel følelse med en kvalitativ interviewundersøgelse af psykologers praktiske tilgang og erfaringer i Grønland. På den baggrund peger Frida på, at vi snarere end at søge at imødegå individuelle sorgtilfælde med en universel tilgang, skulle gribe ind på et samfundsniveau.

Udvalget fremhæver den grundige og modige udfordring af dominerende tilgange i sundhedssystemet, hvor generelle psykologiske diagnoser overføres på tværs af kulturelle kontekster. Med afsæt i de svære og komplekse problemstillinger om død og sorg peger Fridas speciale på behovet for at forske i og udvikle praksisser, der anerkender, hvordan psykologiske fænomener varierer på tværs af Rigsfællesskabet. Dette ses som en forudsætning for, at alle får adgang til psykologiske indgreb, der adresserer de udfordringer, som den enkelte grønlænder, færing eller dansker oplever i lyset af de forskellige kulturspecifikke og psyko-sociologiske særkender.

Udvalget peger på, at specialets analyser og konklusioner både har relevans for en udvikling i sundhedssystemets samarbejde og for et generelt opgør med stereotypiske blikke og en øget nysgerrighed overfor Rigsfællesskabets mangfoldige kontekster.

Hele arrangementet blev livestreamet fra Aarhus Universitet samt Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) og Fróðskaparsetur Føroya (Universitetet på Færøerne), hvor de grønlandske og færøske prisvindere var med.

Læs mere