DFF-bevilling: Hvorfor falder antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse?

DFF har givet en bevilling på 3.2 mio. kr. til professor Klaus Nielsen, Psykologisk Institut, Aarhus BSS under de tematiske virkemidler ”Stærkere forskningsmiljøer for erhvervsuddannelser” fra Danmarks Frie Forskningsfond. Klaus Nielsen forsker i: “How does the Danish Elementary School shape how Pupils Come to Understand Vocational Education?”

Professor Klaus Nielsen Foto: Privat

Det estimeres, at der i fremtiden vil være mangel på faglærte arbejdere i Danmark, hvilket vil hæmme den økonomiske vækst og have en betydelig indvirkning på velfærdsstaten. I de seneste år er antallet af elever, der vælger en erhvervsuddannelse som deres ungdomsuddannelse, faldet markant i Danmark, fra 38,3 procent i 2011 til 23,1 procent i 2021.

”Vi kan se, at mange elever i 6.-7. klasse overvejer at tage en erhvervsuddannelse. Men når disse elever når 8.-9. klasse, vælger de alligevel ofte at fortsætte på gymnasiet. Vi ønsker at undersøge grundene til, at disse elever ændrer deres uddannelsesvalg,” fortæller professor Klaus Nielsen.

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge en af de mulige årsager til faldet i ansøgere til erhvervsuddannelser i Danmark – nemlig de dominerende forståelser af erhvervsuddannelser, der hersker og cirkulerer i folkeskolen. Forskning i skoleovergang og unges valg af fremtidig ungdomsuddannelse i Danmark har en tendens til kun at fokusere på de formelle aspekter af skolernes vejledning, såsom brobygning, vejledning og praktikophold. Der er imidlertid kun begrænset viden om, hvordan den uformelle skolekultur i hverdagen påvirker elevernes valg af fremtidig ungdomsuddannelse.

Tre forskellige folkeskoler vil blive valgt til dette projekt. Én folkeskole, der befinder sig i et landområde, én i en mellemstor provinsby og én folkeskole i en større by i Danmark. Når man vælger folkeskoler, der ligger forskellige steder i landet, skyldes det, at forskning viser, at overgangen til erhvervsuddannelse varierer afhængigt af regionen. Kvalitative metoder, i form af interviews, deltagerobservationer og spørgeskemaer, vil blive anvendt til dataindsamling.

Læs mere

Yderligere oplysninger

Professor Klaus Nielsen
Psykologisk Institut
Aarhus BSS

Mail: klausn@psy.au.dk
Tlf.: 87165832