Dansk Psykolog Forenings seniorforskerpris går til Mikael Thastum

Dansk Psykolog Forenings seniorforskerpris går i år til professor, ph.d. Mikael Thastum, Aarhus BSS, for gennem en solid forskerkarriere at have udviklet evidensbaserede metoder til bl.a. behandling af angst og skolefravær blandt børn.

Professor Mikael Thastum Foto: AU Foto

Dansk Psykolog Forening uddeler hvert år henholdsvis en juniorforskerpris og en seniorforskerpris. Priserne gives til to psykologer, som har været med til at sætte fokus på og fremme kvalitets- og forskningsbaseret udvikling inden for det psykologfaglige felt. Med prisen anerkender Dansk Psykolog Forening Mikael Thastums bidrag til et strategisk vigtigt praksisområde inden for psykologien særligt i form af de udbredte programmer Cool Kids og Back-to-School.

Juniorprisen går til phd., post doc. Ida Egmose Pedersen fra Københavns Universitet, som modtager prisen bl.a. for sit forskningsarbejde målrettet familier og fagpersoner vedrørende børns tidlige trivsel og udvikling.

"Jeg er både glad og stolt over at kunne overrække prisen til to stærke psykologer, som i den grad har bidraget med vigtig forskning. Deres forskning er både vigtig, relevant og med stor gennemslagskraft, som har betydning både for samfundet og den enkelte. Stort hjerteligt til lykke til begge prismodtagere", siger Dea Seidenfaden, fung. formand i Dansk Psykolog Forening.

Bedømmelsesudvalget består af forskerne Mimi Yung Mehlsen, Aarhus Universitet, Erik Lykke Mortensen, Københavns Universitet og Laila Øksnebjerg, Nationalt Videnscenter for Demens.

Mikael Thastum og Ida Egmose Pedersen modtager deres priser på Dansk Psykolog Forenings årsmøde den 27. august 2022.