Forelæsning om Psykoterapiens fødsel

Om Sigmund Freuds behandlingstekniske skrifter, og hvordan de stadig er anvendelige i dag. v/prof. Carsten René Jørgensen

02.07.2019 | Tine Bagger Christiansen

Dato fre 06 sep
Tid 15:15 18:00
Sted Bygning 1343, lokale 275: Store juridisk auditorium

Psykoanalysens grundlægger Sigmund Freud udgav sine vigtigste arbejder om psykoterapi for omkring 100 år siden. Med afsæt i Freuds centrale behandlingstekniske skrifter beskrives kernen i den psykoanalytiske forståelse og behandling af psykiske lidelser – og det udfoldes, hvordan elementer i den klassiske psykoanalytiske behandlingsmetode stadig kan bidrage væsentligt til vores forståelse af, hvad der er kernen i god psykoterapi, særligt ved behandling af sværere psykiske lidelser.

Anbefalet litteratur:

·         Freud, S. (1992). Afhandlinger om behandlingsteknik. København: Hans Reitzels Forlag. Særligt s.101-22 & 151-74 - der omfatter skrifterne: 'Om overføringens dynamik' (1912), 'Råd til lægen ved den psykoanalytiske behandling' (1912), 'Erindren, gentagen gennemarbejden' (1914) og 'Bemærkninger om overføringskærligheden' (1914). Bogen haves på biblioteket.

Alle er velkomne!  

Aarhus BSS, Arrangement