Forelæsning: Søren Kierkegaard, psykologien og den moderne søgen efter sig selv.

v/ prof. Klaus Nielsen

02.07.2019 | Tine Bagger Christiansen

Dato fre 08 nov
Tid 15:15 18:00
Sted Bygning 1343, lokale 275: Store juridisk auditorium

I forelæsningen bliver en række af Kierkegaards centrale temaer og begreber gennemgået med henblik på at forstå Kierkegaards anliggende og relevans for psykologien. I den forbindelse er særligt Kierkegaards værk Sygdommen til Døden centralt, hvor Kierkegaard med stor præcision analyserer de psykologiske konsekvenser af den moderne eksistens’ splittelse og det moderne menneskes søgen efter sig selv. Disse temaer ligger op til en diskussion af, hvilken relevans Kierkegaards arbejder har for den moderne psykologi i dag.

 Anbefalet litteratur:

·         Kierkegaard, S. (1963) Sygdommen til Døden. En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse. Gyldendal: København (oprindeligt udgivet 1849), s. 65-128. Bogen haves på biblioteket.

·         Nielsen, K (2018), Kierkegaard and the modern search for self. Theory & Psychology, bind 28, nr. 1, s. 65-83. DOI: 10.1177/0959354317742741

Alle er velkomne!

Aarhus BSS, Arrangement