Forskningsenheden Neurovidenskabelig psykologi

Neurovidenskabelig forskningsenhed beskæftiger sig med en række psykologiske problemstillinger, som omfatter det, der i andre sammenhænge betegnes biologisk psykologi, fysiologisk psykologi, neuropsykologi, kognitive neurovidenskab o. m.a 

I forskningsenheden udføres en række forskningsprojekter, der undersøger hvordan psykologiske og neurobiologiske faktorer spiller sammen i forståelsen og behandlingen af prævalente psykologiske symptomer og lidelser under indflydelse af det perifere og/eller det centrale nervesystem, såsom Smerte, Depression, Alzheimers lidelse, Parkinsons lidelse og Autisme. Derudover forskes der i det neurofysiologiske grundlag for forskelligartede psykologiske fænomener og processer som sansebearbejdning, kognitioner, emotioner, indlæring, hukommelse, afhængighed samt bevidsthed generelt set.

I projekterne anvendes forskellige metoder herunder hjerneskanning (f.eks. functional magnetic resonance imaging (fMRI), positronemissionstomograi (PET), elektroencefalografi ( EEG), neuropsykologiske test, spørgeskemaer og neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. kvantitative sensoriske test). Projekterne er ofte tværfaglige og gennemgøres i samarbejde med bl.a. Health og Art samt internationale samarbejdspartnere.