Forskningsenheden Neurovidenskabelig psykologi

Forskningsenheden Neurovidenskabelig psykologi beskæftiger sig med en række psykologiske problemstillinger vedrørende de neurobiologiske og neurofysiologiske aspekter ved en bred emnekreds af psykiske fænomener og processer, såsom bevidsthed, handling, kognition, emotioner, smerter, indlæring og hukommelse.

Forskningen i enheden er karakteriseret ved anvendelsen af forskellige metoder, herunder elektro­fysiologiske og psykofysiologiske målinger, neuropsykologisk testning, hjernescanning og ved forskellighed i de teoretiske tilgange (fysiologisk psykologi, neuropsykologi, kognitionspsykologi, økologisk og kulturhistorisk psykologi).

De enkelte forskningsprojekter har ligeledes forskellige relationer til almenpsykolo­gi, til klinisk psykologi og til andre fagområder, såvel indenfor som udenfor psykologien, specielt medicin og humaniora ved Aarhus Universitet.