Om Angstklinikken

På Angstklinikken for børn og unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet har vi siden 2009 forsket i behandling af angstlidelser hos børn og unge, samt i behandling af børn og unge med forskellige andre former for følelsesmæssige problemer. Gennem bl.a. Angstklinikkens arbejde er det lykkedes at få større opmærksomhed på og viden om børn og unge med angstlidelser, samt at få udbredt evidensbaserede behandlingsmetoder til disse børn og unge i Danmark. Der er dog fortsat mangel på evidensbaserede tilbud til børn og unge med angstlidelser i Danmark.

Angstklinikken er en forsknings- og undervisningsklinik, og klinikken har ikke behandlingsforpligtelse. Klinikken er afhængig af ekstern finansiering og kan kun tilbyde behandling i forbindelse med igangværende forskning.

Behandlingstilbud i klinikken annonceres på klinikkens hjemmeside. Behandlingen består hovedsageligt af kognitiv adfærdsterapi, der er den bedst dokumenterede behandlingsform over for børn og unge med angstlidelser.

Angstklinikken for børn og unge deltager i internationalt samarbejde med andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner, hvor forskere og behandlere i fællesskab arbejder for en øget forståelse af, hvordan angstlidelser og andre former for emotionelle problemer hos børn og unge opstår og kommer til udtryk, samt hvordan man kan behandle og forebygge emotionelle problemer hos børn og unge.

Cool Kids programmerne

Angstklinikken for Børn og Unge har stået for den officielle danske oversættelse og tilpasning af de manualbaserede Cool Kids behandlingsprogrammer til behandling af børn og unge med angstlidelser, og Angstklinikken har eneret til at distribuere behandlingsprogrammerne i Danmark. Cool Kids programmerne kan købes på Angstklinikkens hjemmeside. Vi samarbejder i øjeblikket med Centre for Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien, som oprindeligt udviklede Cool Kids programmerne, om en dansk akkreditering af behandlere, der ønsker at gøre brug af Cool Kids programmerne i behandlingen af børn og unge med angstlidelser. Når akkrediteringen er på plads, vil der komme yderligere information her på hjemmesiden.

Afsluttede forskningsprojekter i klinikken

Angstklinikken har på forskellig vis forsket i effekten af kognitivt adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge med angstlidelser, hovedsageligt ved brug af Cool Kids programmerne. Vi har bl.a. som de første i verden med videnskabelige metoder og med gode resultater undersøgt effekten af Cool Kids programmerne uafhængigt af forskningsgruppen i Australien, der oprindeligt udarbejdede programmerne, og vi har ligeledes undersøgt effekten af programmerne på et antal pædagogiske psykologiske rådgivninger og børnepsykiatriske afdelinger i Danmark, ligeledes med gode resultater. Vi har desuden undersøgt effekten af et supplerende behandlingstilbud til børn og unge, der ikke havde tilstrækkelig effekt af det manualbaserede Cool Kids program, og vi har undersøgt effekten af at træne forældre til selv at hjælpe deres barn med angst.  Angstklinikkens forskningsresultater bliver udgivet i internationalt anerkendte og fagfællebedømte videnskabelige tidsskrifter. Vi formidler desuden vores forskningsresultater i korte resumeer på dansk. Læs mere om disse projekter samt om angstklinikkens øvrige forskningsresultater her på hjemmesiden.   

Igangværende forskning i klinikken

Angstklinikkens aktuelle forskningsstrategi er følgende:

1. At udvikle og afprøve evidensbaserede metoder til forebyggelse og behandling af emotionelle problemer hos børn og unge.

2. At undersøge hvem der har mest gavn af forskellige typer af behandling, bl.a. med henblik på at udvikle en såkaldt stepped-care tilgang til behandling.

3. At undersøge hvilke mekanismer ved behandlingen der har mest effekt.

 

Vi er i øjeblikket bl.a. i gang med følgende forskningsprojekter:

Online terapi: Vi undersøger effekten af et online-baseret behandlingsprogram til unge med angstlidelser, bl.a. med det formål at udbrede et evidensbaseret behandlingstilbud til flere unge med angstlidelser.  Programmet hedder Chilled Out. Behandlingen er nu afsluttet, og vi er i gang med at analysere resultaterne.

Udbredelse af offentlige tilbud i Cool Kids behandling til børn og unge med angstlidelser: Gennem det sidste år har vi uddannet og superviseret 60 behandlere fra 30 forskellige kommuner i Cool Kids behandling af børn og unge med angstlidelser, under forudsætning af, at behandlerne gennemfører mindst et gratis Cool Kids behandlingsforløb i kommunen. Vi evaluerer effekten af behandlingen, samt undersøger behandlernes oplevelse af behandlingen, og om behandlingstilbuddet fortsætter i de respektive kommuner efter projektets afslutning  

Bekymrende skolefravær: Vi er, i samarbejde med Aarhus Kommune, i gang med at forberede et projekt, der skal udvikle og afprøve metoder til at hjælpe børn med bekymrende skolefravær tilbage i skolen. Metoden bliver pilotafprøvet i foråret 2017, og den videnskabelige undersøgelse af effekten af metoden påbegyndes i efteråret 2017. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

Børn og unge med socialfobi: Børn og unge med socialfobi har knap så god effekt af traditionel kognitiv adfærdsterapi som f.eks. Cool Kids behandlingen. I samarbejde med Centre for Emotional Health, Macquarie University, er vi i gang med at udvikle et behandlingsprogram målrettet børn og unge med socialfobi. Programmet vil blive pilotafprøvet i klinikken i efteråret 2017, og, afhængigt af om det lykkes at opnå finansiering hertil, påtænker vi en større videnskabelig undersøgelse af effekten af programmet med start fra 2018.

Angstklinikkens formidling og kursusaktivitet       

Vi oplever stor efterspørgsel efter kurser og foredrag. Vi afholder Cool Kids kurser for professionelle ca. 2-3 gange om året, og tager lejlighedsvist ud og holder foredrag. På grund af vores begrænsede ressourcer, har vi desværre ikke mulighed for at opfylde alle de ønsker vi får.

Undervisning af psykologistuderende

Ud over at modtage undervisning i klinikkens regi deltager et antal psykologistuderende hvert år i klinikkens behandlingstilbud, samt afholder deres praktikperiode i klinikken. 

 

 

Klinikkens 3 funktioner:

  • At yde videnskabeligt funderet psykologisk behandling til børn og unge med angst og andre emotionelle problemer
  • At træne psykologistuderende under supervision i denne behandling
  • Gennem forskning at øge viden om emotionelle problemer hos børn og unge og behandling af disse problemer