Forskningsenheden for Antropologisk Psykologi

Genstandsfelt: Det særligt menneskeliges grundfænomener, natur-, kultur- og livshistorisk belyst. Empirisk og teoretisk grundforskning.

I det naturhistoriske perspektiv undersøges det, hvordan det menneskelige artsvæsen har udviklet sig evolutionært, i det kulturhistoriske perspektiv undersøges det, bl.a. via tværkulturelle studier, hvordan kulturen sætter rammer for og virker formende ind på dette væsen, og i det livshistoriske perspektiv undersøges det, hvordan individet gennem dets livshistorie udvikler sig til en motiveret, refleksiv og intentionelt villende skabning.