Tiltrædelsesforelæsning for Professor MSO Lars Larsen

Titlen på forelæsningen er: Psykologien i Ældreomsorgen og Ældreomsorgen i Psykologien

06.03.2017 | Anne Øster Marcussen

Dato tor 23 mar
Tid 14:15 16:15
Sted Lokale 275 i bygning 1343 (Store Juridisk auditorie)

Efter forelæsningen vil Psykologisk Institut være vært ved en reception.

 

 

Forelæsning / foredrag