Godkendelseskriterier for efter- og videreuddannelse

Ny ordning

Alle specialistuddannelserne: Det samlede timetal på 60 timer er gennemført, når hele forløbet inklusive det skriftlige arbejde er afsluttet tilfredsstillende.

Gammel ordning

Specialistuddannelse i arbejds- og  organisationspsykologi: C1, 24 timer.

Specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi:  1.6., 20 timer og 2.0., 4 timer.

Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: D9, 20 timer.

Specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi: E, 12 timer og V, 12 timer.

Specialistuddannelse i psykoterapi: D.1.5., 24 timer.

Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi: I.A, 24 timer.

Specialistuddannelse i sundhedspsykologi: D6, 20 timer og D8, 4 timer.