Ledelsen på Psykologisk Institut

Institutledelse

Jan Tønnesvang er institutleder på Psykologisk Institut.

Jan kommer fra Esbjerg, er uddannet fra Aarhus Universitet og blev færdig som psykolog i 1995. Han var ansat i 3 ½ år på DPU, inden han slog sig ned på Psykologisk Institut i 2001.

Jan er professor i pædagogisk psykologi og før det professor i social- og personlighedspsykologi. Hans kerneinteresse er integrativ psykologi, og hvordan det kan bygge bro mellem teori og praksis i arbejdet med mennesker i pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige sammenhænge:

"Vi står overfor en udfordring med at sikre, at helheden i forskellige former for menneskearbejde ikke fortrænges af vores effektivitets- og vækstiver. Det gælder både indenfor uddannelse, arbejdsliv og i forhold til spørgsmål om balance og bæredygtighed i vores livsmåder. Min forskning og videnudveksling retter sig mod dette," fortæller Jan Tønnesvang.

Peter Krøjgaard er viceinstitutleder på Psykologisk Institut.

Peter fik sin ph.d.-grad i 1999 og har siden været ansat som adjunkt (2000), lektor (2002) og professor (2009) i udviklingspsykologi ved Psykologisk Institut. Han har i en årrække været viceinstitutleder for forskningsfacilitering og talent.

I sin forskning har han især lavet eksperimentelle undersøgelser af små børns omverdensforståelse samt foretaget eksperimentelle undersøgelser af førskolebørns episodiske hukommelse. Peter finder også stor glæde ved at undervise, både i udviklingspsykologi og forskningsmetode ved Psykologisk Institut og på Folkeuniversitetet.

Peter håber på at kunne bidrage med at løse nogle af de mange udfordringer, der er forbundet med at være et veldrevet Psykologisk Institut, hvis kerneopgaver er forskning og undervisning samt at uddanne kandidater til en profession.   

Dorthe Kirkegaard Thomsen er viceinstitutleder for forskningsfacilitering, talent og ligestilling på Psykologisk Institut.

Dorthe modtog sin ph.d.-grad i 2003 fra Psykologisk Institut, hvor hun siden har været ansat i forskellige stillinger, senest som professor (fra 2013).

I sin forskning beskæftiger hun sig med narrativ identitet, herunder spørgsmålet om, hvordan narrativ identitet dannes, og betydningen af narrativ identitet for det psykiske helbred.

Som forperson for ph.d.-udvalget – og i sin funktion af viceinstitutleder for forskningsfacilitering, talent og ligestilling – ligger det hende særligt på sinde at støtte udviklingen af talent og forskning i de forskellige former, som udfolder sig på Psykologisk Institut.

Studieleder

Mimi Yung Mehlsen er studieleder på Psykologisk Institut.

Mimi Yung Mehlsen blev psykolog i 1998 og arbejdede herefter i gerontopsykiatrien i Herning, inden hun fik ansættelse som ph.d.-studerende ved Aarhus Universitetshospital. I de efterfølgende år har hun været adjunkt og forsker ved henholdsvis Psykologisk Institut og Aarhus Universitetshospital, frem til hun i 2011 blev ansat som lektor i sundhedspsykologi ved Psykologisk Institut.

Hendes forskning fokuserer på, hvordan mennesket udvikler sig livet igennem, og hvordan man oplever og håndterer sygdom på forskellige tidspunkter i tilværelsen. Hun har en alsidig erfaring med forskningsmetode og interdisciplinær udvikling.

Mimi har gennem hele sin karriere undervist i psykologi, og hun har en levende interesse i at udvikle undervisningsformerne på Psykologisk Institut. Som studieleder finder hun en stor glæde i samarbejdet med de studerende, samtidig med at hun ser det som sin primære opgave at understøtte undervisernes mulighed for at give den bedst mulige undervisning.

Institutsekretariatsleder

Carsten Dalsager er institutsekretariatsleder ved Psykologisk Institut. Han har haft stillingen siden 1. august 2011. Forinden var han administrativ leder ved Psykologisk Institut.

Carsten Dalsager har været ved AU siden 1994. Han har både været økonomimedarbejder, faggruppesekretær for Institut for Økonomi samt specialkonsulent ved Studieforvaltningen med ansvaret for studiemæssige nøgletal. 

Af uddannelse er han cand.oecon. fra Aarhus Universitet og en HD i Offentlig Virksomhedsledelse fra det tidligere Handelshøjskolen.