Ledelsen på Psykologisk Institut

Institutledelse

Jan Tønnesvang er institutleder på Psykologisk Institut.

Jan kommer fra Esbjerg, er uddannet fra Aarhus Universitet og blev færdig som psykolog i 1995. Han var ansat i 3 ½ år på DPU, inden han slog sig ned på Psykologisk Institut i 2001.

Jan er professor i pædagogisk psykologi og før det professor i social- og personlighedspsykologi. Hans kerneinteresse er integrativ psykologi, og hvordan det kan bygge bro mellem teori og praksis i arbejdet med mennesker i pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige sammenhænge:

"Vi står overfor en udfordring med at sikre, at helheden i forskellige former for menneskearbejde ikke fortrænges af vores effektivitets- og vækstiver. Det gælder både indenfor uddannelse, arbejdsliv og i forhold til spørgsmål om balance og bæredygtighed i vores livsmåder. Min forskning og videnudveksling retter sig mod dette", fortæller Jan Tønnesvang.

Carsten René Jørgensen er viceinstitutleder på Psykologisk Institut.

Carsten René Jørgensen er viceinstitutleder. Han kommer fra Svendborg, blev psykolog i 1992 fra Aarhus Universitet og arbejdede i psykiatrien i Hillerød og Helsingør, inden han kom tilbage til Aarhus og skrev ph.d. i 1999. Han har også været omkring Aalborg Universitet i en kort periode.

Carsten er professor i klinisk psykologi på Psykologisk Institut og har siden 2002 været tilknyttet klinik for personlighedsforstyrrelser på Psykiatrisk Hospital, hvor han arbejder med mennesker med svære personlighedsforstyrrelser både forskningsmæssigt og terapeutisk.

Herudover beskæftiger han sig blandt andet med identitet og identitetsproblemer og har i 2014 skrevet en bog om ADHD – der blandt andet tager fat i en diskussion af vores normalitetsopfattelse.

Studieleder

Mimi Mehlsen er studieleder på Psykologisk Institut.

Institutsekretariatsleder

Carsten Dalsager er institutsekretariatsleder ved Psykologisk Institut. Han har haft stillingen siden 1. august 2011. Forinden var han administrativ leder ved Psykologisk Institut.

Carsten Dalsager har været ved AU siden 1994. Han har både været økonomimedarbejder, faggruppesekretær for Institut for Økonomi samt specialkonsulent ved Studieforvaltningen med ansvaret for studiemæssige nøgletal. 

Af uddannelse har han en cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har en HD i Offentlig Virksomhedsledelse fra det tidligere Handelshøjskolen.

Carsten Dalsager

Institutsekretariatsleder