Psykologisk Institut

Profil

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (PI) blev oprettet i 1968 og er en del af Aarhus BSS, der har modtaget de anerkendte internationale akkrediteringer AACSB og AMBA samt EQUIS-akkrediteringen for sine business-aktiviteter.

Adresse:

Aarhus Universitet
Aarhus BSS

Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11
8000 Aarhus C

psykologi@psy.au.dk

På PI forskes og undervises inden for alle psykologiens væsentligste fagområder. Desuden bidrager instituttet til at formidle psykologisk forskning til samfundet. En kandidatuddannelse i psykologi kvalificerer efter opnåelse af relevant erhvervserfaring og supervision til autorisation i Danmark efter EUROPSY’s kriterier.

PI bidrager med forskning og videnudveksling inden for det psykologiske fagområde i forhold til det omgivende samfund. Instituttets forskere indgår i tætte nationale og internationale samarbejder og har en stærk tradition for samarbejde med forskere fra mange forskellige fagområder, f.eks. øvrige samfundsvidenskaber, psykiatri, pædagogik, sundhed og neurovidenskab, filosofi, lingvistik, religion­, ledelse og human relations.

PI har det overordnede ansvar for bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi (cand.psych.) samt sidefagsuddannelsen i psykologi, og PI er medvirkende i Fleksibel Master i Offentlig Ledelse (FMOL). Derudover findes også Master i Narkotika- og Alkoholindsatser, som udbydes på Center for Rusmiddelforskning under PI.

Den videnskabelige stab er organiseret i en række forskningsenheder og faggrupper, som varetager undervisning og forskning inden for områderne kognitionspsykologi, udviklingspsykologi, klinisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi, pædagogisk psykologi, biologisk psykologi samt social- og personlighedspsykologi.

PI har 55-60 videnskabelige medarbejdere og 45-50 ph.d.-studerende.

PI rummer en række større forskningscentre, blandt andet Con Amore (finansieret af Danmarks Grundforskningsfond) og Center for Rusmiddelforskning samt CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge.

Der optages for tiden ca. 210 studerende om året på bachelor-studiet, og alle, der består bachelor-eksamen, kan fortsætte på kandidatstudiet. Der indskrives hvert år desuden et antal cand.psych.'er på ph.d.-studiet, som sigter på en forskerkarriere.