Studienævnet

Studienævnet

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.

Arbejdet består blandt andet af:

  • kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
  • udarbejdelse af forslag til studieordning og evt. ændringer
  • godkendelse af plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
  • behandling af ansøgninger om merit og om dispensationer
  • udtalelser inden for området i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøftelse af forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger.

Studienævnet består af fire lærere og fire studerende. Se studienævnsmedlemmer.