International komite

Medlemmer af international komite: (August 2021)
Lynn Watson
Helle Spindler
Sinué Salgado
Mimi Mehlsen (Director of Studies)
Jette Raalskov – International koordinator og fast medlem
Kristoffer Edal Mikkelsen - International koordinator og fast medlem

Hvad laver man i international komite?
Udrejsende AU studerende:
• Reklame for semester i udlandet
• Støtte studerende, der er interesserede i udvekslingsmuligheder, før og under deres ophold i udlandet
• Opmuntre vores studerende til at tage "internationale" seminarer (= seminarer på engelsk)

Kontakt: Kristoffer Edal Mikkelsen, krmi@au.dk

Mere information om udveksling
Indrejsende udvekslingstuderende:
• Velkomst og introduktion til, hvad det vil sige, at være studerende på instituttet.

Kontakt; Jette Raalskov, jette@au.dk

Mere information om udveksling på Aarhus Universitet
Institut og medarbejdere:
• Fremme personalemobilitet (f.eks. ERASMUS-programmet)
• Støtte til undervisning af udvekslingsstuderende samt på internationale seminarer
• Støtte integration af indrejsende, internationalt personale 
• Agitere for integration af udvekslingsstuderende og lokale danske studerende

Kontakt: Jette Raalskov, jette@au.dk