Projekt om Parkinsons sygdom vinder ph.d.-pris

Ph.d.-projekt af høj international klasse om Parkinsons sygdom vinder Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris. Prisen bliver uddelt fredag den 25. maj 2012.

16.05.2012

Ph.d. Malene Flensborg Damholdt fra Psykologisk Institut har vundet Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris.

Malene Flensborg Damholdt afsluttede sin ph.d.-afhandling ved Psykologisk Institut i 2011 og er i dag ansat som forskningsassistent samme sted.

Hendes afhandling beretter om et imponerende ph.d.-projekt af høj international klasse omhandlende Parkinsons sygdom. Overordnet undersøger hun sygdommen fra forskellige vinkler med henblik på at afklare dens status som sygdom og belyse kognitive og følelsesmæssige forandringer relateret til denne neurodegenerative lidelse.

Malene Flensborg Damholdts forskning bidrager ikke mindst med klinisk relevant ny viden om, hvordan lugtesanstestning kan medvirke til identifikation af svære kognitive vanskeligheder og de medfølgende muligheder for tidlig intervention. Projektet har resulteret i tre vigtige videnskabelige artikler, et bogkapitel og selve ph.d.-afhandlingen, der alle beriger feltet. Den ene af artiklerne er publiceret i dennes specialområdes prestigefyldte internationale tidsskrift ”Movement Disorders”.

Fundamentet for Malene Flensborg Damholdts forskningsarbejde er en enorm arbejdsindsats med mere end 600 timers hjemmeundersøgelser af patienter med Parkinsons sygdom og raske ældre personligt forestået af Malene Flensborg Damholdt. Denne kraftpræstation har resulteret i en stor og værdifuld datapulje, der vil kunne generere flere nye artikler. Ph.d.-projektet udmærker sig desuden ved et forbilledligt interdisciplinært samarbejde mellem Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og højt specialiserede afdelinger på Aarhus Universitetshospital.

Kort om Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser

Aarhus Universitets Forskningsfond uddeler hvert år ph.d.-priser til lovende unge forskere, som har afsluttet deres ph.d.-uddannelse ved Aarhus Universitet det forgangne år. Ved universitetets 75-års jubilæum i 2003 modtog fem nyudklækkede ph.d.er fra universitetet for første gang priserne som anerkendelse for deres forskningsindsats, og siden har uddelingen været en fast årlig begivenhed. Prisen følges op af et beløb på 50.000 kr.

Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser bliver uddelt fredag den 25. maj 2012, og prisoverrækkelsen finder sted kl. 11-13.30 i Aulaen på Aarhus Universitet (indgang fra Nordre Ringgade, bygning 1410).

Priser